Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Sorg - når ægtefællen dør

(16. april) "Sorg - når ægtefællen dør" er titlen på en ny bog, der handler om sorg, kærlighed og relationer, og hvordan det er at miste sin ægtefælle. Bogen er udgivet af Videncenter for Rehabilitering og Palliation ved Statens Institut for Folkesundhed og henvender sig til alle, der har brug for viden om sorg og sorgstøtte, når ægtefællen dør. Bogen sætter fokus på mange forskellige aspekter ved sorg: Fra omgivelsernes reaktioner på sorg til en ny forståelse af sorg og ny viden om, hvordan man magter at leve uden sin ægtefælle. Der er også interviews med efterladte og kapitler om sorgstøtte, og hvordan omgangskredsen og fagpersoner kan støtte den sørgende.

Læs mere

 

Mere end hver tiende lider af tinnitus

(15. april) Det ringer, hyler eller brummer i mange danskeres ører. Mere end hver tiende dansker er plaget af susen for ørerne, også kaldet tinnitus.
Ørelidelsen bliver værre med alderen, og det er særligt de ældre mænd, der er hårdt ramt. Blandt mænd i alderen 65-74 år er det mere end hver fjerde, der lider af tinnitus.
Det fremgår af en undersøgelse af danskernes sundhed, som er gennemført af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
I undersøgelsen har mere end 162.000 danskere svaret på spørgsmål om, hvorvidt de lider af tinnitus nu, eller om de tidligere har gjort det og stadig oplever eftervirkninger. 

Læs mere

 

Mange skolebørn har det ikke godt

(9. april) De fleste 11- til 15-årige skolebørn har det godt. Men der er et stort mindretal af eleverne, der ikke trives fysisk eller mentalt. Mange oplever ofte at være ked af det, nervøs eller have ondt i maven, ligesom mange lider af lavt selvværd. Samtidig er der mange med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. Eksempelvis er der mange skolebørn, der har et hyppigt alkoholforbrug, sidder mange timer foran skærmen, eller som ikke spiser frugt eller grønt hver dag.     
Sådan lyder konklusionen i den omfattende undersøgelse, Skolebørnsundersøgelsen 2014, fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.
Skolebørnsundersøgelsen udkommer hver fjerde år og beskriver danske skolebørns helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Seneste undersøgelse er fra 2010.

Læs mere

 

Ludomaner er langt mere kriminelle end andre

(25. marts) Ludomaner har ikke kun en problematisk spilleadfærd. De bliver også oftere sigtet for kriminalitet.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsen viser, at ludomaner sigtes omkring to en halv gang så ofte for økonomisk kriminalitet i forhold til andre personer med samme alder, køn og uddannelse.

Ludomaner er også oftere indblandet i andre former for kriminalitet. For eksempel bliver ludomaner sigtet for overtrædelse af våbenloven ni gange så ofte og for vold godt dobbelt så ofte.

Hvad angår handel med eller besiddelse af narko, så bliver der omkring fire gange så ofte rejst sigtelse mod en ludoman.

Læs mere

 

Forsvar af ph.d.-afhandling

(24. marts) Christina Bjørk Petersen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed torsdag den 26. marts. I afhandlingen har Christina Bjørk Petersen undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og risikoen for hjertesygdom og død. Et fund er, at mange stillesiddende timer samt tunge løft i løbet af arbejdsdagen kan være skadeligt for hjerte og kredsløb, især for voksne, der ikke er fysisk aktive i fritiden. Desuden ser det ud til, at helbredet påvirkes, når motionsvanerne ændres. De fysisk aktive personer, som bliver mindre aktive har en betydelig større risiko for at få blodprop i hjertet senere i livet sammenlignet med personer, som bibeholder samme aktivitetsniveau. 

Afhandlingens titel er Physical activity patterns and risk of ischemic heart disease and mortality.

 

Over fem mio. kr. til forskning i børn ramt af sygdom eller død

(23. marts) Hvordan trives børn og unge, der lider af en alvorlig kronisk sygdom? Hvordan påvirker det deres adfærd, skolegang og hverdag? Og hvad betyder det for børns trivsel at have en mor, far eller en søskende, som får kræft eller som dør? Det er nogle af de spørgsmål, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, skal undersøge.
Til formålet har instituttet netop modtaget en bevilling på 5,4 mio. kr. fra Egmont Fonden.

Bevillingen skal bruges til at forske i et i Danmark forskningsmæssigt ubeskrevet område, nemlig trivslen blandt børn og unge, der er alvorligt syge eller som rammes af voldsomme livsbelastninger i form af sygdom eller død i den nærmeste familie.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten