Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Unge af forældre med alkoholproblemer drikker mere risikofyldt

(29. marts) Nyt studie viser, at unge med forældre med alkoholproblemer i højere grad starter tidligere med at drikke alkohol og drikker mere end andre unge.

Selv unge, som ofte har følt sig utrygge eller er blevet råbt ad og skældt ud, fordi deres mor eller far har været fuld, har et mere risikofyldt drikkemønster.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet, der netop er publiceret i det internationale tidsskrift Preventive Medicine.

Det bygger på data fra en landsdækkende undersøgelse, hvor over 69.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder alkoholproblemer i familien.

Læs mere

 

Flere unge fra lav socialklasse ryger

(22. marts) Rygning blandt unge er socialt skævt fordelt i Danmark.

Blandt 15-årige, der kommer fra familier, hvor begge forældre er arbejdsløse, ryger 16 procent dagligt og otte procent lejlighedsvist. Til sammenligning tænder fire procent af de 15-årige, hvis forældre er i arbejde, dagligt for en cigaret, mens 13 procent gør det en gang imellem.

Det viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Forskningen viser også, at voksne rygere med en kort uddannelse har sværere ved at holde op med at ryge sammenlignet med voksne, der har en videregående uddannelse.

Læs mere

 

Overvægtige børn kan få hjælp til vægttab af kommunen

(15. marts) Overvægtige og svært overvægtige børn kan få hjælp hos kommunen til et vægttab.

I stort set alle kommuner og regioner er der indsatser til børn, der har brug for at tabe sig.

Og i hver tredje kommune er der også en særlig hjælp at hente for svært overvægtige børn.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Formålet har været at kortlægge og beskrive kommunernes og regionernes indsatser til overvægtige og svært overvægtige børn, det vil sige børn i alderen 0-18 år, der henholdsvis har et BMI over 25 og over 30.

Det er første gang, at man får et samlet overblik over de forskellige indsatser.

Læs mere

 

Kommunerne har i stigende grad sundhedstilbud til etniske minoritetsgrupper

(6. marts) Kommunerne gør i stigende grad en indsats for at forbedre sundheden hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

En ny kortlægning viser, at næsten 70 procent af alle landets kommuner har sundhedstilbud, målrettet etniske minoritetsgrupper.  

Det er især indsatser, der benytter sundhedsformidlere og netværksdannelse, som vinder frem i kommunerne og tilbydes i stor stil.

Til gengæld er der ikke mange indsatser målrettet mænd med anden etnisk baggrund. Kun ni indsatser har specifikt fokus på mænd.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten