Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Grønlændere tåler alkohol på samme måde som danskere

(25. feb.) Myten om, at grønlændere har et særligt alkoholgen, der gør, at de tåler alkohol dårligt, punkteres nu af et nyt dansk studie.

Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, der har kortlagt grønlændernes genetiske alkoholprofil.

Studiet viser, at grønlænderes genetiske alkoholgener i høj grad ligner danskere og andre vesteuropæeres. Det betyder, at grønlændere tåler alkohol i samme omfang som danskere og andre vesteuropæiske folkeslag - og at de altså ikke har et gen, der gør, at de nedbryder alkohol dårligt.

Læs mere

 

Udannelse afslører fastfoodvaner

(20. feb.) Uddannelsesniveau og fastfoodvaner hænger sammen. Det er især førtidspensionister, efterlønsmodtagere og kortuddannede, der spiser burger og drikker sodavand, mens de højtuddannede vælger kage, chokolade eller slik.  

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Her har næsten 14.000 danskere i 2013 svaret på spørgsmål om deres forbrug af fastfood, kager, sodavand og snacks.

Læs mere

 

Hver femte handicappet er ensom

(4. feb.) Mange handicappede er ensomme. De har aldrig eller kun sjældent kontakt med familie og venner, og mange handicappede føler, at de ikke har nogen at tale med eller nogen at bede om praktisk hjælp, når de har brug for det.   

Det viser en omfattende undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

I undersøgelsen har over 14.000 danskere med og uden handicap svaret på spørgsmål om deres sociale relationer og om hvor ofte, de føler sig ensomme.

I alt har 21,5 procent af de handicappede svaret, at de ofte føler sig ensomme. Det svarer til omkring hver femte handicappet.

Læs mere 

 

Gode erfaringer med samarbejde om palliation

(29. jan.) Højere kvalitet, smidigere palliative forløb og bedre tværfagligt samarbejde. 

Det er nogle af de forbedringer, som et plejepersonale i Odsherred Kommune oplever efter et projekt, der skulle styrke det tværsektorielle samarbejde for palliativ indsats.

Det fremgår af en rapport, som PAVI ved Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet.

PAVI har i rapporten evalueret Projekt Palliation i Odsherred Kommune, der handler om en ny samarbejdsmodel, hvor bl.a. en praktiserende læge og en hospitalslæge blev fast tilknyttet til en institution med særlige palliative tilbud.

Formålet med projektet var at forbedre den palliative indsats til mennesker med livstruende sygdomme.

Læs mere

 

Danskerne vælger ofte en alternativ behandling

(28. jan.) Danskerne søger ofte hjælp hos behandlere uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Inden for det seneste år har 27 procent af den voksne befolkning modtaget én eller flere former for alternativ behandling, såsom akupunktur, zoneterapi, homøopati og healing. Det svarer til omkring 1,2 mio. danskere.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her har 13.797 danskere i 2013 svaret på spørgsmål om alternativ behandling. 

Læs mere

 

Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet

(22. jan.) Talrige undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for en lang række helbredsproblemer og psykiatriske lidelser. Nu viser et stort dansk videnskabeligt studie, at fysisk aktivitet også kan kædes sammen med risikoen for at udvikle alkoholproblemer.

Studiet er foretaget af forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Alcohol and Alcoholism. Her konkluderer forskerne, at en inaktiv livsstil er forbundet med op til to gange så høj risiko for at udvikle alkoholproblemer senere i livet.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten