Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Studiestræde 6

1455 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Socialt udsatte plages af stress og sygdom

(18. maj) Socialt udsatte borgere har det markant dårligere både fysisk og psykisk end resten af befolkningen.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Rådet for Socialt Udsatte.

Undersøgelsen, SUSY UDSAT 2017, viser, at næsten dobbelt så mange socialt udsatte har en langvarig sygdom sammenlignet med resten af befolkningen, mens næsten halvdelen af er stressede i dagligdagen, hvilket gælder for mindre end hver femte i resten af befolkningen.

Samtidig har op til 40 pct. af socialt udsatte på et tidspunkt i deres liv har forsøgt at begå selvmord.

Læs mere

 

Patientsikkerhed i psykiatrien skal drives af medarbejderne

(16. maj) Hverdagen i psykiatrien er travl og præget af mange forskellige opgaver. Derfor er det blandt andet vigtigt, at man får skabt de rigtige rammer og arbejdsgange, der sætter patientsikkerhed på dagsordenen.

Sådan lyder en af anbefalingerne i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. I rapporten har instituttet evalueret projekt Sikker Psykiatri, som i fire år har arbejdet med metoder til at skabe forbedringer og øge patientsikkerheden på otte forskellige psykiatriske afdelinger i Danmark og på Færøerne. 

Formålet med evalueringen har været at samle op på projektets erfaringer med, hvordan personalet i psykiatrien bedst muligt arbejder med patientsikkerhed.

Læs mere 

 

Sundhedspersonale er i tvivl om, hvad de skal gøre, når børn er pårørende

(9. maj) En ny ph.d.-afhandling undersøger, hvilke udfordringer sundhedspersonalet møder, når det er børn, der er pårørende til alvorligt syge patienter. En konklusion i afhandlingen er, at selvom patienterne ønsker, at der bliver spurgt ind til deres børn derhjemme, og at sundhedspersonalet også selv synes, at det er vigtigt, sker det langt fra altid. Sundhedspersonalet er nemlig i tvivl om, hvad de skal gøre, når de pårørende er børn, og det kan gå ud over både patienter og børn, der ikke får den støtte de har brug for.

Læs mere

 

Ny bog om mental sundhedsfremme

(2. maj) Kommuner, foreninger og organisationer kan i en ny bog finde inspiration til arbejdet med mental sundhedsfremme.

Bogen hedder "Mental sundhed til alle - ABC i teori og praksis" og er netop udgivet af Statens Institut for Folkesundhed. Den giver dels en forståelse for, hvad begrebet mental sundhed er, dels hvordan man kan arbejde med det i hverdagen.

Læs mere

 

Hver femte elev i 10. klasse i folkeskolen ryger dagligt

(25. april) Hver dag tænder omkring tyve procent af alle 10. klasseelever i folkeskolen for en cigaret.
Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Det er første gang, man har undersøgt 10. klasseelevernes rygevaner. 

Tidligere undersøgelser om rygning har koncentreret sig om yngre elever i folkeskolen, gymnasieelever og erhvervsskoleelever.

Læs mere

 

Flere mænd end kvinder får gode råd fra lægen om at ændre livsstil

(18. april) Der er tilsyneladende kønsforskel i lægekonsultationen. Mænd får i langt højere grad end kvinder råd af lægen om at drikke mindre alkohol eller tabe sig.

Det viser rapporten Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Blandt mænd, der drikker mere end højrisikogrænsen og har været hos egen læge inden for det seneste år, har omkring 19 procent modtaget råd fra lægen om at nedsætte alkoholforbruget. Hvad angår kvinder, der også drikker mere end højrisikogrænsen, har kun 8 procent fået samme råd. Der er også kønsforskel, når lægerne giver råd om vægttab til svært overvægtige personer.

Læs mere

 

Kortuddannede har flere risikofaktorer

Længden på éns uddannelse hænger sammen med mængden af usunde vaner.

Kortuddannede har flere usunde vaner end højtuddannede. Det vil sige, at kortuddannede i langt højere grad eksempelvis både spiser usundt, ryger, drikker for meget alkohol og bevæger sig for lidt.

Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten