Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Yoga og meditation kan være en vej ud af hård kriminalitet og misbrug

(2. sept.) Unge fra rocker- og bandemiljøet, der regelmæssigt dyrker yoga, mediterer og laver åndedrætsøvelser, oplever, at de forandrer sig i en mere positiv retning. De oplever for eksempel, at de bliver langt mindre aggressive og mindre voldelige, og at de i større eller mindre grad slipper deres kriminelle løbebane.

Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har haft til opdrag at undersøge hvilke konkrete erfaringer, som unge i kriminalitet og misbrug har med Breathe SMART-forløb.

Det er Den sociale fond for børn og unge, der har bedt om rapporten. Det er for at få et indblik i, hvordan unge kriminelle selv oplever et udbytte af de Breathe SMART-forløb, som for eksempel flere kommuner og institutioner såsom Kriminalforsorgen henviser til bl.a. som en del af Bande-exit-programmet.

Læs mere

 

De fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever har det godt, men på en del områder trives de ikke

(26. aug.) De fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever har det godt. De har et godt forhold til forældre og venner og er glade for deres skole. For eksempel har 81 procent af de unge nemt ved at tale med en forælder om noget, som plager dem, og flere end 80 procent synes godt om at gå i skole. Men der er samtidig flere områder, hvor de unge ikke trives. En del føler sig stresset hver dag, sover dårligt eller har lavt selvværd. Eksempelvis synes over hver tredje pige, at de ikke er gode nok, som de er. Samtidig er der en stor del af eleverne, der er utilfreds med deres egen krop. For eksempel synes mere end halvdelen af pigerne, at de er for tykke, mens cirka en fjerdedel af drengene omvendt synes, at de er for tynde.

Det er nogle af fundene i den omfattende undersøgelse Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Læs mere

 

Over én million danskere tager hjertemedicin

(19. aug.) Aldrig har så mange danskere taget hjertemedicin. I alt tager 1,3 million danskere på 35 år eller derover medicin mod hjertekarsygdomme.
Det svarer til, at 41 procent af befolkningen på 35 år eller derover tager mindst én type medicin mod hjertekarsygdomme.
Det er især medicin mod forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, som størstedelen tager. Mange tager også blodfortyndende medicin eller medicin mod forstyrret hjerterytme.
Det fremgår af hjertetal.dk – en ny database om hjertekarsygdomme, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Læs mere

 

Ph.d.-forsvar om spørgeskemaundersøgelser

(17. aug.) På fredag, den 21. august, forsvarer ph.d.-studerende Anne Illemann Christensen sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed.

Målet med afhandlingen har været at få mere viden om spørgeskemabaserede undersøgelser med fokus på faldende deltagerantal og dataindsamlingsmetode.

Anne Illemann Christensen har blandt andet undersøgt, hvem der ikke svarer på de spørgeskemaer, der sendes ud til et repræsentativt udsnit af befolkningen i forbindelse med nationale sundhedsundersøgelser, og hvad man kan gøre for at få flere til at svare. Gennem de seneste årtier har deltagelsesprocenten faldet, hvilket kan få betydning for resultaternes repræsentativitet og for konklusionen i studier om årsagssammenhænge.

Læs mere

 

Landets gymnasie- og erhvervsskoleelever er glade for at gå i skole

(12. aug.) Langt de fleste gymnasie- og erhvervsskoleelever er glade for at gå i skole.

Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

I undersøgelsen svarer 83 procent af gymnasieelever og 87 procent af erhvervsskoleeleverne,  at de synes meget godt eller godt om at gå i skole.

Undersøgelsen viser også, at lidt flere drenge end piger er glade for at gå i skole, og at der stort set ikke ses forskelle i skoletilfredshed på tværs af regioner.

Læs mere

 

Forsvar af ph.d.-afhandling

(6. aug.) Betina Bang Sørensen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for folkesundhed fredag den 14. august.
I afhandlingen har Betina Bang Sørensen undersøgt, hvilken betydning sociale relationer, fysiske rammer og materialitet har for unges trivsel på tekniske skoler. Hun har også undersøgt, hvad der skal til, for at elever på Teknisk Skole får større lyst til at møde op på skolerne hver dag. En stor del af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, fuldfører ikke uddannelsen.
Baggrunden for afhandlingen har været et ønske om at procesevaluere interventionsprojektet ”Trivsel, Fællesskab og Faglighed”, der er blevet gennemført på fire tekniske skoler.

Læs mere

 

Grønlændere bliver ældre

(5. aug.) Grønlændere kan forvente at blive ældre end tidligere. Det gælder både mænd og kvinder. I den arbejdsdygtige alder, det vil sige fra 20 til 64 år, er den forventede levetid også steget. Her kan mændene i dag forvente at leve 2, 2 år mere og kvinderne 0,8 år mere i forhold til for godt 20 år siden.  

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten