Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

 

Fax: 3920 8010

 

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

 
 

Nyheder

Risiko for at blive alkoholiker hænger sammen med lav fysisk aktivitet

(22. jan.) Talrige undersøgelser har vist, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for en lang række helbredsproblemer og psykiatriske lidelser. Nu viser et stort dansk videnskabeligt studie, at fysisk aktivitet også kan kædes sammen med risikoen for at udvikle alkoholproblemer.

Studiet er foretaget af forskere på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Alcohol and Alcoholism. Her konkluderer forskerne, at en inaktiv livsstil er forbundet med op til to gange så høj risiko for at udvikle alkoholproblemer senere i livet.

Læs mere

 

Kommunerne er glade for forebyggelsespakkerne

(14. jan.) Kommunerne er positive over for Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og de arbejder i stigende grad med at implementere dem.

Samtidig lægger kommunerne et stort arbejde i at vurdere, hvorvidt deres forebyggelsesindsatser lever op til de faglige anbefalinger i pakkerne.

Det fremgår af ny rapport fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Centret har for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse undersøgt, hvordan det går med implementeringen af forebyggelsespakkerne, samt hvordan kommunerne generelt forholder sig til pakkerne.

Læs mere

 

Ministerbesøg fra Grønland

(8. jan.) Den grønlandske minister for sundhed og nordiske anliggender, Doris Jakobsen, har netop været på besøg på PAVI. PAVI står for Videncenter for Rehabilitering og Palliation og er forankret på Statens Institut for Folkesundhed. Ministeren var på besøg for at høre mere om de danske erfaringer inden for palliation med fokus på udvikling af uddannelsesområdet.

Læs mere

 

Markant flere kvinder end mænd er nedtrykte

(7. jan.) Der er store kønsforskelle, når det handler om danskernes psykiske trivsel. Kvinderne har langt mere ondt i sjælen, end mændene har.
For eksempel lider dobbelt så mange unge kvinder som unge mænd af nervøsitet, ængstelse og uro. Samtidig er markant flere kvinder – i alle aldersgrupper – mere deprimerede eller ulykkelige sammenlignet med mænd.
Det fremgår af et nyt omfattende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.
Studiet belyser kønsforskelle i danskernes sundhed og trivsel. I alt har 160.000 danskere svaret på spørgsmål om, hvordan de har oplevet deres psykiske trivsel inden for de seneste 14 dage.
Læs mere

 

Børn helt ned til 11 år ryger e-cigaretter

(17. dec.) Unge og børn helt ned til 11-årsalderen ryger e-cigaretter, det vil sige elektroniske cigaretter.

Samlet set har syv procent af de 11-, 13- og 15-årige røget e-cigaretter inden for den seneste måned.

Det viser den første undersøgelse af forbruget af e-cigaretter blandt store skolebørn.

Undersøgelsen er udarbejdet på Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Den er en del af den endnu ikke offentliggjorte Skolebørnsundersøgelsen 2014.

Læs mere

 

Der dør færre børn i Danmark end tidligere

(10. dec.) Antallet af dødsfald blandt børn og unge er faldet med omkring 25 procent siden 2007.  

Det er især blandt drengene, at antallet af dødsfald er mindsket.

Det viser en ny undersøgelse fra PAVI ved Statens Institut for Folkesundhed. 

Undersøgelsen viser, at der i 2007 døde 471 børn i alderen 0 til 18 år. I 2011 var det antal faldet til 359. Det svarer til et fald på omkring 25 procent.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Få gratis nyt om vores viden. Tilmeld under abonnement e-nyhedsbrevet 

 

UGENS TAL om folkesundhed

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Fakta / Rapporten