Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

 

Unge i fitness-miløjet former både kroppen og drømmene om fremtiden

(8. dec.) Nogle unge i fitnessmiljøet bliver så grebet af "kropsarbejdet" og den følelse af kontrol og tilfredsstillelse, det giver at forme kroppen, at træningen bliver hele omdrejningspunktet i deres liv.

De bruger al fritid i fitnesscentret og på at træne og blive fit eller muskuløs og på at tilberede og spise den helt rigtige kost i de rette mængder. Det hårde arbejde og den disciplin og selvkontrol, som det kræver, fylder de unge med selvværd og er med til at forme drømmene om deres fremtidige jobs.

Det viser et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Studiet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Youth Studies.

Læs mere

 

Læger mangler viden til at opspore voldsramte

(30. nov.) Praktiserende læger kan have svært ved at opspore voldsramte patienter, fordi de kan være i tvivl om, hvordan de identificerer vold i nære relationer og afgrænser det fra eksempelvis en ægteskabelig konflikt.

Samtidig savner lægerne kendskab til konkrete tilbud til voldsramte patienter, såsom kvindekrisecentre, hvilket kan afholde dem fra at spørge patienten, om han eller hun har været udsat for vold. 

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Læs mere

 

Danskerne i EU-top med flest normalvægtige indbyggere

(23. nov.) Danmark er det land i EU, hvor der er flest normalvægtige indbyggere, kun overgået af Italien.

Det viser en europæisk undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har bidraget til.
I alt 26 lande og 180.000 europæere er med i undersøgelsen.

I den danske undersøgelse har 5.800 personer på 15 år eller derover bidraget med oplysninger om deres vægt og højde. I alt er 51 procent af den voksne danske befolkning normalvægtig. Det vil sige, at de har et BMI mellem 18,5 og 24,9.

Læs mere

 

Sundhedsprofessionelle vil ikke tilrettelægge rehabilitering efter forudbestemte sociale kategorier

(16. nov.) En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at sundhedsprofessionelle helst ikke vil tilrettelægge patienternes rehabiliteringsforløb ud fra forudbestemte, afgrænsede kategorier.

De vil hellere tage en snak med den enkelte patient om hans eller hendes konkrete situation og behov og så med afsæt i dét tilrettelægge et individuelt rehabiliteringsforløb.

Læs mere

 

Markant flere gymnasieelever har mentale problemer set i forhold til 1997

(9. nov.) I løbet af de seneste 15-20 år er der blevet væsentligt flere unge i gymnasiet, der trives dårligt mentalt, og som er nedtrykte, kede af det, deprimerede eller nervøse. 

Det fremgår af en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Analysen viser, at hvor der i 1997 var cirka 12 procent af alle gymnasieelever, der inden for de seneste 14 dage havde følt sig ængstelig, nervøs, urolig eller plaget af angst, var den andel i 2013 steget til 23 procent. 

Samtidig svarede næsten 23 procent af alle landets gymnasielever i 1997, at de inden for de seneste 14 dage havde følte sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig. Den andel var i 2013 oppe på 35 procent.
Læs mere

 

Sundhed på tværs er svært at implementere i praksis

(2. nov.) Er ”sundhed på tværs” løsningen for, hvordan kommunerne kan løfte deres forebyggelses- og sundhedsopgaver?

Eller er det blevet et modebegreb, der i virkeligheden spænder ben for kommunernes intentioner om at forbedre borgernes sundhed?

Det er nogle af de spørgsmål, der bliver diskuteret i et nyt ph.d.-studie ved Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed.

Studiet undersøger, hvordan ti kommuner opfatter begrebet ”sundhed på tværs” og arbejder med det i praksis.

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten