Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English

Adresse:

Øster Farimagsgade 5 A

1353 København K

 

Tlf: 6550 7777

 

E-mail:

sif@si-folkesundhed.dk

  

Elektronisk fakturering

EAN-nr: 5798000362130
Yderligere oplysninger se:

www.virk.dk

   

                                                                                                                                                  

 

  

 

 
 

Nyheder

Danskere med dårlig mental sundhed dør tidligere

(22. feb.) Mental sundhed har betydning for, hvor længe man lever.

Danskere med dårlig mental sundhed dør tidligere end dem med god mental sundhed. De bliver også oftere skilt og mister arbejdet.

Det viser en ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed står bag.

Til undersøgelsen har 130.000 personer i alderen 16-64 år bidraget med data og svar på spørgsmål, såsom hvordan de klarer hverdagen, om de har følelsesmæssige problemer, og hvordan de selv vurderer deres helbred.

Forskerne har efterfølgende fulgt personerne i fire år for at se, hvordan det er gået dem. 

Læs mere

 

 

Konkrete råd til at forebygge rygning blandt skoleelever

(8. feb.) I dag udkommer en minirapport med gode råd til skoler, kommuner og forældre, der ønsker at gøre noget for at forebygge rygning blandt skoleelever.

Minirapporten er skrevet på baggrund af projekt X:IT, der har haft gode erfaringer med at få 13-15-årige skoleelever til at lade være med at ryge.

I rapporten får man både en introduktion til X:ITs forskellige indsatser og konkrete råd til, hvordan man kommer godt i gang med projektet.

Et af rådene er for eksempel at fjerne al synlig rygning på skolen - elever må ikke se andre elever og lærere ryge. Et andet råd går på at skabe bred opbakning til projektet blandt skolens personale.
Læs mere

 

Speciallæger ser flere nordsjællændere end vest- og nordjyder

(1. feb.) Danmarkskortet er ikke kun skævt fordelt, hvad angår danskernes brug af egen læge. Nyt studie viser, at der også er geografisk ulighed i brug af speciallæger i Danmark.

Det er især nordsjællændere og borgere i kommuner omkring København, der konsulterer speciallæger, hvorimod man andre steder i landet - som for eksempel i Vestjylland og visse kommuner i Nordjylland - sjældent kommer til speciallæge.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet. 

Læs mere 

 

Københavnerne går ikke så ofte til læge som sønder- og midtjyder og bornholmere

(25. jan.) Danmarkskortet er skævt fordelt, hvad angår danskernes brug af egen læge.

Eksempelvis er bornholmere og borgere i Sønder- og Midtjylland blandt dem, der oftest går til lægen, mens storkøbenhavnere er blandt dem, der gør det mindst.

Det fremgår af en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed.  

Analysen bygger på data fra Sygesikringsregisteret for alle danskere i alderen 30-64 år.
Læs mere

 

Grund til bekymring over måltidsvaner hos hvert femte 0. klassesbarn

(18.) Sundhedsplejerskerne bekymrer sig om måltidsvanerne blandt tyve procent af alle børn i 0. klasse.

De små spiser eksempelvis ikke morgenmad, de for meget sukker og for lidt frugt og grønt, eller også er de kræsne.

Det fremgår af en ny rapport fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten bygger på sundhedsplejerskernes journaloplysninger fra over 5.600 børn, der gik i 0. klasse i skoleåret 2015-2016.

Læs mere 

 

Psykisk syge savner hjælp til at navigere i det offentlige system

(11. jan.) Psykisk syge oplever, at de ofte selv skal fungere som bindeled og eksempelvis sørge for, at behandlere og sagsbehandlere i region, kommune og praksissektor får kendskab til hinandens indsatser således, at de trækker i samme retning og understøtter deres helbredelse og mulighed for at deltage i samfundet.

Det fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Rapporten bygger på interviews med 15 personer, der har psykiske lidelser såsom skizofreni, bipolar sygdom, svær depression og angst, og som har mangeårig erfaring med forskellige typer af indsatser fra psykiatrien og det kommunale system.  

Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten