Nyheder

 

Ph.d.-forsvar om lægers og sygeplejerskers kommunikation med alvorligt syge patienter

(14. marts) Annemarie Dencker forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed den 23. marts. I afhandlingen har Annemarie Dencker undersøgt, hvordan læger og sygeplejersker kommunikerer med alvorligt syge patienter om de udfordringer, der er forbundet med at være indlagt med alvorlig sygdom og samtidig have hjemmeboende børn. Et fund er, at kommunikationen er påvirket af patientens specifikke sygdom, ligesom patienters behov for at tale om deres børn afhænger af deres fysiske og psykiske overskud. Endelig præsenterer afhandlingen en ny model for sundhedskommunikation med fokus på børn som pårørende. Denne model inkluderer også de følelsesmæssige og strukturelle barrierer, som sundhedspersonalet oplever i kommunikationen.

Læs mere

 

Stor ulighed i sundhed i Danmark

(14. marts) Uddannelsesniveau hænger sammen med, hvor usundt vi spiser, hvor meget vi vejer, ryger og motionerer.

Det fremgår af rapporten Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Ifølge rapporten har de, der har grundskole som højest gennemførte uddannelsesniveau, en markant dårligere sundhed end de, der har gennemført en lang videregående uddannelse.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

Læs mere 

 

Ph.d.-forsvar om et redskab, der måler livskvalitet hos personer med funktionsnedsættelser

(8. marts.) Louise Norman Jespersen forsvarer sin ph.d.-afhandling den 13. marts 2018 på Statens Institut for Folkesundhed.
I afhandlingen har Louise Norman Jespersen udviklet og testet et redskab til måling af livskvalitet hos mennesker med funktionsnedsættelse.
Et fund er, at mennesker med selv meget forskellige funktionsnedsættelser har visse fællestræk i forhold til udfordringer i deres hverdag. 
Det nyudviklede redskab kan via disse fællestræk hjælpe med at pege på, hvor man kan sætte ind for at øge livskvaliteten på tværs af funktionsnedsættelser. 

 

Danskernes sundhed går den forkerte vej, viser database

(7. marts) Flere unge direkte mistrives, over halvdelen af danskerne er nu overvægtige, og flere unge begynder at ryge. Det viser den netop offentliggjorte undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel, Sundhedsprofilen. Dertil er der offentliggjort en database, som indeholder flere indikatorer fra Sundhedsprofilen. Her er det muligt selv at trække tal på eksempelvis rygning, kost, søvn, trivsel og sygdom og se, hvordan det ser ud i ens egen kommune eller region og sammenligne med andre steder i landet. 

Databasen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.
Læs mere

 

Flere nyheder

Nyhedsarkiv

 

Center for Interventionsforskning
Abonnement
Tilmeld

Kommunale, regionale og nationale tal

Voksnes sundhed, trivsel og sygelighed kan søges i danskernessundhed.dk

 

Skolebørns helbred, adfærd og trivsel

Find seneste resultater om 11-15-årige i Skolebørnsunder-  søgelsen Rapporten