Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forskning

SIF forsker i

  • Befolkningens sundhedstilstand herunder;
    sygdom, dødelighed, risikofaktorer, konsekvenser af sygdom, helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, funktionsniveau, levevilkår og miljøets påvirkning
  • Forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende indsatser

 

Temaer

Til venstre på denne side ses forskningstemaer. Her findes bl.a. temaets publikationer og forskere.  

 

Forskningsprogrammer

På Statens Institut for Folkesundhed er forskningen opdelt i 4 forskningsprogrammer:

  • Voksnes sundhedsadfærd og helbred
  • Børn og unges sundhed og trivsel
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Sundhed og sygelighed i Danmark

Under et forskningsprogram kan der være flere forskningstemaer. Desuden har instituttet forskningscentre.

 

Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter læs mere

Den Nationale Sundhedsprofil 2013

Så er der nye tal om sundhed og sygdom fra kommuner, regioner og på nationalt plan.

 

danskernessundhed.dk indeholder data om voksnes:

 

- Helbred og trivsel

- Sygelighed

- Sundhedsadfærd

- Kontakt til egen læge

- Sociale relationer

SIF på SDU

SIF er et forskningsinstitut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. 
læs mere

 
Redigeret: 22.03.14