Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Børn og unges sundhed og trivsel

Børn og unges sundhed og trivsel

 

På Statens Institut for Folkesundhed beskæftiger vi os en bred vifte af sundhedsmæssige udfordringer for børn og unge. Vi arbejder med fokus på trivsel og mental sundhed, samt med fokus på børn og unges helbredsproblemer og sundhedsadfærd.

 

Helt små børn

Vi beskæftiger os med de helt små børn og deres familiers trivsel og vækst i en række projekter. Databasen Børns Sundhed er et samarbejde med en lang række kommuner, hvor vi søger at skabe et overblik over, hvordan de helt små børn har det og hvilke problemer, der er at tage fat på for sundhedsplejerskerne og samfundsmæssigt, når det gælder de helt små børn og deres familier. Se mere om Databasen Børns Sundhed.

 

Vi har udviklet og afprøvet en indsats for at forbedre fødselsforberedelsen på et stort københavnsk hospital og arbejder lige nu med resultaterne i projekt nyfødt.

På hjemmesiden for vores center, Center for Interventionsforskning, kan du læse mere om Projekt Nyfødt.

 

Vi arbejder desuden med at udvikle gode mål for de helt små børns mentale helbred med henblik på at blive i stand til at sætte tidligt ind overfor de sårbare børn, så deres mentale helbredsudfordringer tidligt opdages og afhjælpes. Små børn er et prioriteret område for os også i de kommende år og vi har planer om at udvikle og afprøve yderligere en række indsatser overfor denne aldersgruppe.

 

Skolebørn

Vi arbejder med skolebørns sundhed forstået meget bredt. Skolebørnsundersøgelsen er datamæssigt et vigtigt fundament for meget af vores forskning på dette felt. Den giver os et godt overblik over danske skolebørns sundhed, trivsel og sundhedsadfærd i sammenligning med mere end 40 andre europæiske lande, og danner udgangspunkt for analyser, der skal gøres os klogere på årsager og sammenhænge, når det gælder denne aldersgruppes sundhed. Trivsel, mental sundhed, sundhedsadfærd, sygelighed og betydningen af kroniske sygdomme hos børnene og deres familier er alle områder, vi beskæftiger os med. Vores hovedmål i denne forskning er at skabe overblik og at forstå betydningen af sociale faktorer (social baggrund, etnicitet) og børnenes omgivelser (familie, skole, venner, område) for deres sundhed, helbred og trivsel.  

 

Vi har også i denne aldersgruppe udviklet, afprøvet og/eller evalueret en række indsatser på områder, hvor der har været brug for indsats og forbedring. Det gælder f.eks. store skolebørns rygevaner i projekt X:IT, deres frugt og grøntindtag i projekt BOOST og hygiejnemæssige problemer på skoler og skoletoiletter projekt High Five. De endelige resultater fra disse indsatser analyseres fortsat.

 

Du kan læse mere om de forskellige projekter på Center for Interventionsforsknings hjemmeside:

 

·         Projekt X-IT – Røgfri Unge

·         Projekt Boost – Frugt og Grønt

·         Projekt HI Five – Trivsel og hygiejne

 

 

Unge
Unge er også fokus for en del af vores forskning. Dels via opfølgningsstudier, hvor vi bl.a. har indsamlet data blandt børn tidligere i livet, som vi kan bruge til at undersøge risikofaktorer dengang for, hvordan man har det som ung I forbindelse med DLHBS (Danish Longitudinal Health Behaviour Study), men også via vores engagement i Ungdomsprofilen, hvor SIF i 2014 har indsamlet data på mere end 75.000 unge mellem 16 og 20 år. Se mere om Ungdomsprofilen. Vi bidrager til den forskning, der i 2015 påbegyndes på disse data. I første omgang med fokus på unge med kroniske sygdomme og unge som har mistet en forælder eller søskende. Unge med spastisk lammelse og betydningen af den støtte de får og deres omgivelser er et af de prioriterede områder i vores børne/unge forskning. Vi har desuden planlagt og er i gang med udviklingen af en række indsatser overfor unge med fokus på deres trivsel og med henblik på at søge at bidrage til en sund udvikling, når det gælder de unges sundhedsrelaterede adfærd. En del af dette arbejde består i at sikre en stærk forskningsmæssig evaluering af indsatser udviklet og implementeret af andre aktører. Se mere på Center for Interventionsforsknings hjemmeside.

 

Kontakt:

Professor

Pernille Due

pdu@si-folkesundhed.dk

tlf: 6550 7880

Seneste udgivelser

 

Skolebørnsundersøgelsen 2014

 

 

 
Redigeret: 04.01.18