Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Ph.d. studier

Igangværende 
 

· Anne Maj Denbæk

"Akut infektionssygelighed blandt skolebørn: Effekt af en hygiejnefremmende intervention."(expected completion 2017)

Ph.d.-projektet er en effektevaluering af projekt Hi Five – en hygiejnefremmende intervention, der har til formål at reducere elevers sygelighed samt øge deres trivsel og forbedre det fysiske undervisningsmiljø på folkeskoler.

Læs mere om projekt Hi Five her

 

 

· Janni Ammitzbøll

"Screening for mental and social development and functioning in the first year of life" (expected completion 2017)

Ph.d.-projektet er en undersøgelse af de psykometriske egenskaber ved en ny undersøgelsesmetode til brug for tidlig opsporing og intervention i de danske sundhedsplejeordninger.

 

 · Louise Normann Jespersen 
"Udvikling af et spørgeskema (EQOL) til måling af livskvalitet og deltagelse blandt personer mellem 10-40 år, som lever med handicap eller kronisk sygdom" (expected completion 2017)
Formålet med projektet er at udvikle et spørgeskema (EQOL), der skal måle livskvalitet og deltagelse hos børn, unge og voksne i aldersgruppen 10-40 år med og uden handicap og kronisk sygdom.
Det færdige produkt vil være et kort elektronisk spørgeskema, som vil blive udviklet i to versioner – en for børn og unge i skolealderen 10-16 år, og en version for voksne i alderen 17-40 år. Spørgeskemaet vil kunne anvendes til at undersøge livskvalitet og deltagelse hos unge og voksne i Danmark. Det vil være et nyttigt redskab for forskere til at udføre befolkningsundersøgelser og resultaterne herfra vil kunne identificere områder hvor livskvaliteten og deltagelsen er høj og igangsætte initiativer som støtter op om disse områder, og omvendt også vise hvor der er behov for forbedring. Se mere på www.EQOL.dk.

 

 

Afsluttet

 

· Carina Brixval “Do antenatal preparation classes decrease use of epidural analgesia as pain relief during labour and obstetric interventions?” (finalized 2016)

 

· Katrine Rich Madsen  "Ensomhed blandt unge: Epidemiologiske og kvalitative studier af betydningen af etnicitet og migration" (finalized 2016)

 

· Lotus Sofie Bast ”Intervention mod rygning blandt skoleelever: Social ulighed i implementering og effekt?” (finalized 2016

 

. Charlotte Meilstrup (finalized 2015)

 

· Trine Pagh Pedersen " Meal habits among children and  adolescents – tracking and contextual factors." (finalized 2015)

 

· Thea Suldrup Jørgensen " Adolescents' fruit and vegetable intake - evaluation of a curricular component targeting the fruit and vegetable intake among Danish adolescents" (finalized 2015)

 

· Line Nielsen  "Mental health among adolescents: Does mental  health promotion and social capital in schools influence the socioeconomic inequality? "(finalized 2015)

· Anne Kristine Aarestrup "Assessing the implementation of strategies to increase availability and accessibility of fruit and vegetables at schools" (finalized 2013)

 

· Pernille Bendtsen: "Adolescent alcohol use: the role of family, school, community, and country" (finalized 2013)

 

· Camilla Schmidt Morgen : "Epidemiological studies of overweight in children and adolescents" (finalized 2013)

 

· Mette Toftager : "Design, methods and effects of a school-based multicomponent intervention study among adolescents: SPACE for physical activity" (finalized 2013)

 

· Rikke Krølner: "Fruit and vegetable intake among adolescents and the importance of availability: from evidence to intervention "(finalized 2012)

 

· Mathilde Vinther-Larsen: "Epidemiological studies on adolescents and alcohol - focus on social inequality". (finalized 2012)

 

· Chalida Svastisalee: "Physical activity, fruit and vegetable intake and the built environment: Ecological and epidemiological studies among youth" (finalized 2010)

 

· Mette Rasmussen: "Smoking behaviour of adolescent boys and  girls - the influence of school-related factors" (finalized 2004)

 

· Anette Andersen: "Epidemiological studies on alcohol use in adolescence" (finalized 2004)

 

· Rikke Lund: "Social relations and health "(finalized 2001)

 
Redigeret: 08.03.17