Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning

Center for Forskningsbaseret Rådgivning er organiseret på tværs af Statens Institut for Folkesundheds forskningsprogrammer.

 

Centerets funktion er at samle, koordinere og understøtte, at instituttets forskning på tværs indgår relevant i den forskningsbaserede myndighedsopgave og andre forskningsbaserede projektopgaver under centeret.

 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning har to typer af aktiviteter. Den ene er de aktiviteter, der ligger under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet, den anden er forskningsbaserede projektopgaver, der udføres for eksterne aktører.

 

Aktiviteter under rammeaftalen med Sundheds- og Ældreministeriet

 

Rammeaftalen angiver rammerne for et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Sundheds- og Ældreministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening og beredskab inden for nærmere angivne faglige områder og opgaver.

 

Aftalen forpligter Statens Institut for Folkesundhed til at forske og rådgive i spørgsmål inden for befolkningens sundhedsadfærd, sundhedstilstand, sygelighed og dødelighed samt sundhedsindsatser i kommuner og regioner.Den forpligter endvidere instituttet til at monitorere og kortlægge befolkningens sundhed og sygelighed gennem for eksempel store befolkningsundersøgelser.

 

Aftalen betyder også, at SIF deltager i både internationale og internationale arbejdsgrupper og udvalg mv. på vegne af ministeriet.

 

Myndighedsbetjeningen er baseret på SIFs forskning og bidrager med uvildig viden som grundlag for samfundsmæssige beslutninger med henblik på at sikre, at disse kan træffes på et oplyst grundlag og med inddragelse af den nyeste faglige viden og forskningsresultater.

 

Rammeaftalen er en fireårig rullende kontrakt, der genforhandles årligt, så opgavernes indhold og varighed løbende tilpasses ministeriets aktuelle behov.

 

Se rammeaftalen her

 

Aktiviteter for eksterne aktører

 

Statens Institut for Folkesundhed har en lang og stærk tradition for at lave forskningsbaserede projektopgaver for eksterne aktører, såsom patientforeninger, kommuner, regioner, interesseorganisationer og private firmaer.

 

Opgaverne er en vigtig del af instituttets virke som nationalt folkesundhedsinstitut, og opgavernes omfang og temaer inden for folkesundhedsvidenskab spænder vidt.

 

Center for Forskningsbaseret Rådgivning tilbyder folkesundhedsvidenskabelige analyser af høj faglig standard og påtager sig specifikke opgaver ud fra tre kriterier; Relevans, Kvalitet og Armslængde.

 

Læs mere her.

 

Kontakt:

Centerkoordinator Anne Illemann Christensen
Tlf.: 6550 7777 , e-mail: ach@si-folkesundhed.dk

 

 
Redigeret: 01.02.18