Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Etniske minoriteters sundhed

Forskningen om etniske minoriteters sundhed i Danmark er sparsom. De gennemførte undersøgelser har vist, at der er forskelle i sygdomsmønster og i brugen af sundhedsvæsenet for nogle etniske minoritetsgrupper sammenlignet med etniske danskere, og at der i mødet med sundhedsvæsenet er behov for at være særlig opmærksom på kommunikationen med personer fra etniske minoritetsgrupper. Desuden efterlyses erfaringer med sundhedsfremmende interventioner specielt rettet mod etniske minoritetsgrupper. Der er behov for et overblik over den eksisterende forskning og resultaterne heraf.

 

Statens Institut for Folkesundhed har igangsat en række initiativer, som på sigt kan være med til at forbedre den folkesundhedsmæssige indsats over for etniske minoriteter i Danmark. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 

  • Oprettelse af en database, der indeholder resuméer af dansk forskning på området
  • Etablering af et netværk blandt danske forskere, der forsker i etniske minoriteter og sundhed
  • Afholdelse af temadage/-seminarer
  • Deltagelse i forskningsprojekter om etniske minoriteters sundhed

Netværk

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

- Medlemmer

- Her offentliggøres datoen for næste seminar i efteråret 2016

 

Europæisk web-netværk i MIGHEALTHNET

- Sundhed blandt migranter og etniske minoriteter

Kontakt

Nanna Ahlmark

Telefon: 6550 7815

E-mail:

naah@si-folkesundhed.dk

 
Redigeret: 16.08.12