Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Litteraturdatabase

Databasen indeholder litteratur vedrørende etniske minoriteters sundhed i Danmark. Databasen er opdateret indtil november 2015.

 

Litteraturen, der findes i databasen, har et folkesundhedsvidenskabeligt omdrejningspunkt og omhandler derved primært emner som:

  • betydningen af etnicitet for udviklingen af sygdomme eller sygdomsmønstre, for sundhedsadfærd, sygdoms- og sundhedsopfattelse mv.
  • livsstilsfaktorer/-adfærd
  • interventioner til fremme af etniske minoriteters sundhedsudvikling
  • etniske minoritetsgruppers kontakt til og interaktion med sundhedsvæsenet

Litteraturen på området i Danmark er så sparsom, at vi har valgt at inkludere al litteratur, der kunne være relevant i et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv, og der er altså ikke foretaget en vurdering af materialernes kvalitet. Litteraturen er fundet via Medline, relevante hjemmesider, og referencer fra Forskningsnetværkets medlemmer og eksperter inden for området etniske minoriteters sundhed. Databasen er ikke nødvendigvis fyldestgørende, og vi hører gerne om konkret litteratur, der synes at mangle.

 

Databasen omfatter oplysninger om titel, forfatter, udgiver/tidsskrift og årstal. Derudover giver databasen mulighed for at læse resumeer af udgivelserne. Resumeerne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Forfatterne af udgivelserne kan ikke holdes ansvarlige herfor. Nogle af udgivelserne omhandler kun perifert etniske minoriteter, mens dette er i fokus i resumeerne, grundet databasens formål.

 

Det er kun muligt at søge i databasen på dansk.

 

For international litteratur om migranter og minoriteters sundhed se MIGHEALTHNET, der er et europæisk projekt, som foregår i 17 lande. For hvert land er der oprettet en wiki (interaktiv hjemmeside med bidrag fra brugerne) om sundhed blandt migranter og minoriteter. Læs mere

 

Gå direkte til litteraturdatabasen.

 

State of the Art Report om etniske minoriteters sundhed i Danmark. Læs rapporten

 

Notat, der giver overblik over litteratur om etniske minoriteters sundhed i Danmark. Læs mere

 

 

 

 
Redigeret: 16.03.17