Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhed i kommunerne

Forskning om sundhed og forebyggelse i kommuner

SIF har efter strukturreformen opprioriteret forskning i kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsesopgaver. Mange kommuner søger evidensbaseret viden om sundhed og forebyggelse. Der er behov for viden om hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, hvilke indsatstyper, der skal sættes i værk, og hvordan de bedst implementeres.

 

Center for Interventionsforskning

Centeret forsker i, hvilke sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser der virker, for hvem og under hvilke betingelser, og i, hvordan indsatserne bedst føres ud i livet med de tilgængelige ressourcer. Centeret gennemfører i de kommende år og i samarbejde med kommuner over hele landet en række forsøg med nye innovative sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. læs mere

 

Danskernes Sundhed 2013

SIF har etableret en database, hvor samtlige kommuner og regioner kan finde data om egne og andres borgeres sundhed, trivsel og sygelighed. Data kommer fra en spørgeskemaundersøgelse i 2013, hvor 160.000 danskere deltog. www.danskernessundhed.dk

 

KRAM - kost, rygning, alkohol og motion

SIF stod for KRAM-undersøgelsen, som blev gennemført i 13 kommuner i 2007 og 2008. I hver kommune gennemgik omkring 1.600 borgere en helbredsundersøgelse, og alle borgere blev inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Samtidig med den videnskabelige dataindsamling gennemførte kommunerne en række lokale aktiviteter og indsatser. I den efterfølgende afrapportering til kommunerne blev der især lagt vægt på analyser, der kan benyttes til målretning af den fremtidige kommunale indsats. læs mere  

 
Redigeret: 16.11.15