Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Afsluttede projekter om sundhed i kommunerne

Afsluttede projekter i 2009:

 • Anbefalinger for borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme på området kost og fysisk aktivitet. Læs mere
 • Indsatsen i projekt Haderslev Sundhedscenter. læs mere
 • Evaluering af indsatser med midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter. læs mere

 

Afsluttede projekter i 2008:

 • Kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter - organisering, samarbejde og forankring. Erfaringsopsamling fra 12 puljeprojekter 2007-2008. læs mere
 • Puljeevaluering af de 18 forsøgssundhedscentre med midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  læs mere
 • Rygestop i socialpsykiatrien. læs mere 

Afsluttede projekter i 2007:

 • Kortlægning af de kommunale sundhedspolitikker. 
  læs mere  
 • Evaluering af Sammenhængende Indsats for Kronisk Syge i Københavns Kommune (2007)
 • Undersøgelse af fagprofessionelles rolle i forhold til overvægtige børn og deres behov for rådgivning, for Folkesundhed København (2007)
 • Udarbejdelse af første version af tjekliste til kommunale sundhedsprojekter. Samarbejde med med Sund By Netværkets kvalitetssikringsgruppe. kvalitetstjeklisten (pdf)
 
Redigeret: 01.02.11