Mental sundhed

Mental sundhed er et bredt begreb, som inkluderer både positive aspekter som velbefindende, god psykosocial funktion og psykisk mistrivsel. Blandt voksne er der hvert år omkring 20 %, som har psykiske symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme. Desuden er der store grupper, der mistrives uden at det kan karakteriseres som psykisk sygdom. Både psykisk sygdom og psykisk mistrivsel er forbundet med en øget forekomst af somatiske sygdomme samt overdødelighed. Blandt store børn og unge er der omkring 20 %, der har alvorlige tegn på psykisk mistrivsel. De er ikke nødvendigvis psykisk syge, men de har det dårligt. Psykisk mistrivsel har alvorlige konksekvenser for læring og fremtidig helbredsudvikling.

 

I de senere år er der i stigende grad kommet fokus på, at man ikke kommer sygdomsbyrden med psykiske lidelser til livs alene ved forebyggelse og behandling, man er nødt til også at lave mental sundhedsfremmende indsatser på befolkningsniveau.

 

Forskningen på SIF

SIF udfører forskning om forekomsten af mental sundhed, psykisk sygdom og psykisk mistrivsel. SIF udforsker personlige og sociale forhold, som former befolkningens mentale sundhed, og udforsker konsekvenserne af psykisk sygdom og psykisk mistrivsel. Forskningen benytter flere metodiske tilgange, først og fremmest epidemiologisk forskning baseret på befolkningsundersøgelser og registre, men også kvalitative metoder og evaluering af intervention for at fremme mental sundhed.

 

Forskningstemaer

  • Forekomsten af psykisk mistrivsel og sygdom blandt børn, unge og voksne
  • Beskyttende faktorer for mental sundhed og risikofaktorer for psykisk sygdom og psykisk mistrivsel
  • Sociale og helbredsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom og psykisk mistrivsel 
  • Interventioner og initiativer til at fremme mental sundhed

Kontakt

Mental sundhed

Vibeke Koushede, seniorforsker

Forskningsprogrammet Sundhed og Sociale Forhold

vibe@si-folkesundhed.dk

 

Line Nielsen, forsker

Forskningsprogrammet Sundhed og Sociale Forhold

linn@si-folkesundhed.dk 

 

Mental sundhed blandt børn og unge

Bjørn Holstein, professor

Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel

bho@si-folkesundhed.dk 

 

 

Bog om mental sundhedsfremme

I første del, For mental sundhed - et nyt perspektiv, skrevet af Vibeke Koushede, gives en introduktion til begreberne sundhed, salutogenese, sundhedsfremme, mental sundhed og mental sundhedsfremme. Bogens anden del, ABC for mental sundhed - fra retorik til handling, skrevet af Line Nielsen og Vibeke Koushede, er en uddybende eksemplificering af, hvordan man i praksis kan arbejde med mental sundhedsfremme. Bogen kan bestilles eller downloades her.

 

Måling af mental sundhed

The Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS) er et mål for mentalt velbefindende, der udelukkende fokuserer på de positive aspekter af mental sundhed. Læs mere om skalaen her