Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

ABC for mental sundhed

 

 

Besøg også ABC for mental sundheds hjemmeside: www.abcmentalsundhed.dk

 

Vores vision

Et samfund der vægter mental sundhed og fysisk sundhed ligeligt.

 

Vores mission

At øge danskernes mental sundhed ved at styrke resiliens hos det enkelte individ og ved at øge sammenhængskraften i samfundet.

 

Hvad er ABC for mental sundhed?

ABC for mental sundhed er en dansk tilpasning af den australske mental sundhedsfremme indsats Act-Belong-Commit - udviklet af Mentally Healthy WA, ved Curtin Universitet. I Danmark er ABC for mental sundhed forankret ved Statens Institut for Folkesundhed. 

 

Overordnet set er ABC for mental sundhed en forskningsbaseret fælles forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis. Den er baseret på et holistisk perspektiv på mental sundhed og består af to dele:

 

1) En oplysningsdel om hvad man kan gøre for at passe på sin egen og andres mentale sundhed. Gennem folkeoplysning opfordres folk til at være aktive og engagere sig i fællesskaber og aktiviteter. Der er tre overordnede forskningsbaserede budskaber: Gør noget aktivt, Gør noget sammen og Gør noget meningsfuldt.

 

2) Indsatser som fremmer mulighederne for at være engagere sig i aktiviteter og fællesskaber, der føles meningsfulde for den enkelte. I ABC for mental sundhed arbejder organisationer, foreninger, kommuner og forskere sammen om at udvikle, udbrede og/eller understøtte indsatser i tråd med ABC budskaberne.

 

 

Den australske Act-Belong-Commit indsats har nu kørt i lidt over ti år og har vist at:

  • øge folks bevidsthed om, at der er noget, de selv kan gøre for at passe på deres mentale sundhed
  • få folk til at engagere sig i aktiviteter for at fremme deres mentale sundhed
  • ændre holdninger til mental sundhed og psykisk sygdom
  • reducere stigmatisering af psykisk sygdom
  • fremme udbredelsen af en lang række lokale mental sundhedsfremmende initiativer
  • etablere effektive og bæredygtige partnerskaber mellem Act-Belong-Commit og private samt offentlige institutioner og foreninger. Disse partnerskaber har blandt andet øget medlemstallet i mange foreninger

Bog om ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme  for mental sundhedsfremme i praksis. Det kan du læse meget mere om i bogen For mental sundhed - et nyt perspektiv.

 

Kontakt

Vibeke Koushede

vibe@si-folkesundhed.dk

 

Line Nielsen

linn@si-folkesundhed.dk

 

 
Redigeret: 14.09.16