Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne

I Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY) indsamles data til brug for statslig, regional og kommunal planlægning og sundhedsovervågning og til brug for forskning og analyser.

 

I undersøgelserne indsamles data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor, som ikke er tilgængelige i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlende sygelighed, dødelighed, sociale begivenheder mv.

 

SUSYs overordnede formål

 • At beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i befolkningen
 • At opstille tidsserier, der kan beskrive udviklingen
 • At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af geografiske variationer
 • At danne grundlag for forløbs- og tværsnitsanalyser af sundheds- og sygelighedsforhold, herunder DANCOS databasen (The Danish National Cohort Study)
 • At være reference- og kontrolmateriale for specifikke forskningsprojekter

 

Generelle, brede undersøgelser

SUSY-undersøgelserne veksler mellem generelle, brede undersøgelser og undersøgelser rettet mod specifikke emner.

 

I de generelle undersøgelser fra 1987, 1994, 2000, 2005, 2010 og 2013 tegnes der et brede billeder af den voksne befolknings sundheds- og sygelighedstilstand, af sundhedsvaner, af helbredsressourcer og helbredsrisici, og af sygdomsadfærd og sygdomskonsekvenser. Se publikationer.   

 

Specifikke undersøgelser 
I 1991 gennemførtes en specifik undersøgelse om muskel- og skeletsygdom - dækkende dels forekomsten og fordelingen af muskel- og skeletsygdom, dels befolkningens viden om og holdning til sundhedsfremme og forebyggelse generelt og i relation til muskel- og skeletsygdom.

 

I 2003 gennemførtes endnu en specifik undersøgelse. Det oprindelige formål var at indsamle data til et amerikansk forskningscenter om hvor belastende forskellige sygdomme vurderes at være (burden of disease). Undersøgelsens tilrettelæggelse gav tillige mulighed for at gennemføre en række metodestudier.

 

Internetdatabase
Der er oprettet en interaktiv internetdatabase, der giver mulighed for at lave supplerende analyser på ca. 140 centrale indikatorer. Der kan foretages landsdækkende og regionsspecifikke analyser for de fire gennemførte SUSY-undersøgelser i 1987, 1994, 2000 og 2005. SUSY-databasen

 

Undersøgelsesprogrammets model og metode
Alle SUSY-undersøgelser er baseret på nedenstående model, der rummer undersøgelsesprogrammets kerneelementer. Udgangspunktet for modellen er den traditionelle epidemiologiske forståelsesmodel, der opererer med nogle risikofaktorer, der kan medvirke til sygdom med deraf følgende konsekvenser.

 

Ud over kerneelementerne indgår der sundhedsaktuelle og sundhedspolitiske temaer i undersøgelserne. se her 

 

 

Metode og materiale

Alle sundheds- og sygelighedsundersøgelser har hidtil været baseret på samme overordnede metode (se tabel):

 • det er repræsentative, nationale stikprøveundersøgelser
 • stikprøven omfatter danske statsborgere på 16 år eller derover, incl. personer der bor på institution
 • dataindsamlingen foregår ved besøgsinterviews. I 1994, 2000 og 2005 er det personlige interview suppleret med et selvadministreret spørgeskema
 • der anvendes professionelle interviewere til dataindsamlingen
 • de faste kerneelementer gentages i samtlige undersøgelser
 • skiftende specifikke temaer indgår i den enkelte undersøgelse.

Metode og materiale i de gennemførte SUSY-undersøgelser. læs mere

  

 

Spørgeskemaer

 

2013 - Selvadministreret spørgeskema   

 

2010 - Selvadministreret spørgeskema

 

2005 - Personligt interviewskema med svarfordeling

2005 - Selvadministreret spørgeskema I med svarfordeling

2005 - Selvadministreret spørgeskema II med svarfordeling  

 

2000 - Personligt interviewskema med svarfordeling

2000 - Selvadministreret spørgeskema med svarfordeling  

 

1994 - Personligt interviewskema og selvadministreret spørgeskema med svarfordeling  

 

1991 - Personligt interviewskema  

 

1987 - Personligt interviewskema

Nyt

Temarapporter

SUSY-undersøgelserne er fra 2010 blevet en integreret del af Den Nationale Sundhedsprofil, som kan læses her.

 

Resultaterne fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne vil fra 2013 blive publiceret i en række temarapporter – de kan findes her.

 

Kontakt

Telefon 6550 7777

 

Forskere:

Ola Ekholm

Anne Illemann Christensen

Michael Davidsen

 
Redigeret: 02.08.16