Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Sundhed og social kontekst

Sundhed og social kontekst
 

I forskningsafdelingen for sundhed og social kontekst forsker vi i samspillet mellem folkesundhed og sociale forhold.

Overordnet set beskæftiger vi os med tre typer af forskningsspørgsmål:

 

 • Hvordan forskellige typer af sociale forhold påvirker folkesundheden
  (for eksempel sociale determinanter, sociale relationer og processer)
 • Hvordan sundhed, sygdom og sundhedsindsatser bidrager til at forandre sociale forhold
  (for eksempel sociale konsekvenser af sygdom og sundhedsindsatsers virkning på ulighed, identitet og fællesskaber)
 • Hvordan sundhed og sundhedsindsatser hænger sammen med grundlæggende sociale dynamikker
  (for eksempel implementering, politik, organisering, relationer mellem sundhedsprofessionelle og patienter eller borgere)

Kombinerer forskellige forskningsmetoder

 

Vi kombinerer i vid udstrækning forskellige forskningsmetoder i forbindelse med de undersøgelser, vi foretager. Vi arbejder især med:

 

 • Befolkningsundersøgelser og surveys, koblet med registeroplysninger
 • Interventionsforskning og evaluering
 • Kvalitative og etnografiske undersøgelser

Prioriterede forskningsområder

 

Blandt vores prioriterede forskningsområder er:

 

 • Social ulighed i sundhed (herunder minoriteter og udsattes sundhed)
 • Sundhedsfremme med særligt fokus på rammer og betingelser
 • Trivsel og mental sundhed
 • Kroniske sygdomme og rehabilitering
 • Organisering og implementering  
 • Børns og unges sundhed
 
Redigeret: 01.02.18