Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Ungdomsprofilen 2014

Kort fortalt

Ungdomsprofilen er en landsdækkende undersøgelse, som vil skabe viden om unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Det bliver den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. I alt inviteres 100.000 elever og over 100 skoleledere og rektorer på erhvervsskoler og almene gymnasier til at deltage i 2014.  

 

 

Hvorfor er Ungdomsprofilen vigtig?

I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen. For at kunne forebygge usunde vaner og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende. Den eksisterende viden om sundhed og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser er yderst begrænset, så Ungdomsprofilen kan frembringe ny og vigtig viden. Ungdomsprofilen vil muliggøre målrettet forebyggelse og sundhedsfrem­me og således skabe et solidt udgangspunkt for planlægning og ud­førelse af indsatser til for eksempel at øge fysisk aktivitet, trivsel og fastholdelse i uddannelsen samt til at nedsætte rusmiddelforbruget blandt unge.

Undersøgelsen giver samtidig en unik mulighed for at følge denne store gruppe unge i nationale registre i forbindelse med uddannel­ses-, sundheds- og sygdomsforskning mange år fremover.

 

Tidsplan

Projektperioden løber fra januar 2013-udgangen af 2016. Selve spørgeskemaundersøgelsen gennemføres fra januar 2014 til november 2014.

 

Resultater

Læs rapporten 'Ungdomsprofilen 2014' her.

Seneste nyt

I dag offentliggøres resultater fra Ungdomsprofilen 2014. Læs rapporten her.

 

23.01.15 Behandling af data er i fuld gang! Skoleprofiler bliver udsendt til de deltagende skoler i løbet af marts måned, og den nationale rapport forventes færdig sidst i august.

 

05.12.14 Dataindsamlingen er nu slut! Elever og lærere på 119 almene gymnasier og 10 erhvervsskoler har gennem det seneste år knoklet med at få besvarelser i hus – mange tak for jeres store indsats! Skoleprofilerne er under udarbejdelse og vil blive sendt ud i løbet af de næste to måneder.

 

 

 

 

Kontakt Ungdomsprofilen

Projektleder Pernille Bendtsen

mail: pebn@si-folkesundhed.dk

tel: 6550 7810

 
Redigeret: 26.08.15