Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

KRAM-spørgeskema

Alle voksne borgere i de 13 KRAM-kommuner blev inviteret til at deltage i en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse (papir-baseret spørgeskema i Sønderborg kommune).

Borgerene havde adgang til at besvare spørgeskemaet i den måned, KRAM-undersøgelsen gennemførtes i deres kommune.

Spørgeskemaet indeholdt udover spørgsmål om de fire KRAM-faktorer også spørgsmål om helbred og trivsel, om kontakt med sundhedsvæsenet og relationer til familie og venner. Desuden blev der spurgt om en række baggrundsfaktorer så som køn, alder, uddannelse og erhverv.

 

Papirversion af KRAM-spørgeskemaet kan findes her (pdf).

 

Foruden de almene spørgsmål, som indgår i KRAM-spørgeskemaet havde deltagerne yderligere mulighed for at besvare en række uddybende spørgsmål om kost. Det uddybende kostspørgeskema kan findes her (pdf).

 

Bemærk at KRAM-spørgeskemaet er udviklet til internetbrug, hvorfor opsætningen af flere spørgsmål i papirversionen ikke fungerer helt optimalt (spring osv.). 
Redigeret: 23.11.16