Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forskning i ulykker

Ulykker er et stort folkesundhedsproblem

Ulykker er uventede, pludselige begivenheder, der for de involverede personer kan ændre deres liv, fra det ene øjeblik til det andet. De fleste af os kommer ud for flere ulykker i løbet af vores liv, hvoraf de fleste blot fører til forbigående småskader, så som hudafskrabninger, knubs, småflænger mm. Disse mindre alvorlige og langt fra livstruende ulykker kan dog godt påvirke os psykisk, ligeså meget som mere alvorlige ulykker. På samfundsniveau er ulykker blandt de tre vigtigste sygdoms/skadesgrupper (sammen med kræft og hjerte-karsygdomme), målt i forhold til tabte leveår (op til 65 år). Nationale forskningsresultater viser desuden at godt 7% af voksne danskere lever med langvarige følgevirkninger af skader efter en ulykke.

 

I Danmark kommer knap 600.000 personer årligt på skadestuen pga. ulykke. 10% pga. en trafikulykke, 13% pga. en arbejdsulykke og resten, 77%, pga. en ulykke i hjemmet eller under fritidsaktiviteter. Godt 11% af de tilskadekomne blev indlagt til yderligere behandling eller observation.

 

Her på siderne præsenteres aktiviteter og publikationer fra centret. 

 
Redigeret: 02.10.15