Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Vold og seksuelle overgreb

Vold - et alvorligt folkesundhedsproblem

Forskning om vold indgår i instituttets epidemiologiske forskningsprogrammer, og omfatter registerbaserede analyser og spørgeskemaundersøgelser. Data i Landspatientregisteret kan beskrive omfanget og karakteren af sygehuskontakter pga. voldsskader og voldsofres sygehuskontakter pga. sygdom. 

 

Forskning i vold og overgreb blandt unge

Der er blandt andet lavet en landsdækkende undersøgelser blandt 6.000 elever i 9. klasse, hvor der indgår data om unges oplevelse af mobning og fysisk vold mod dem selv og deres forældre. SIF samarbejder med Det Kriminalpræventive Råd og nordiske forskningsinstitutioner om undersøgelserne. Undersøgelserne afdækker også kærestevold (partnervold) blandt unge i Danmark. 

 

National og international forskning

Siden 1999 er der bl.a. ud fra registerdata og spørgeskemaundersøgelser i et tværfagligt samarbejde gennemført nationale og internationale forskningsprojekter og udredningsopgaver for en række ministerier.    

Kontakt

Katrine Bindesbøl Holm Johansenakademisk medarbejder og ph.d.-studerende, cand.scient.anth., antropolog

WHO’s 7. møde med nationale repræsentanter for sundhedsmyndigheder

WHO har fortsat fokus på forebyggelse af vold og ulykker – og afholdt i oktober 2012 møde med repræsentanter fra 40 landes nationale sundhedsmyndigheder.

 

Læs: Mødereferat

Seneste udgivelser

Voldens pris - Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder

læs mere

 

Unge og kærestevold i Danmark. En landsdækkende undersøgelse af omfang, karakter og følger af vold blandt 16-24-årige med fokus på vold i kæresteforhold. Downloades som pdf (135 sider) Download 

Læs om ditparforhold.dk

 

Mænds vold mod kvinder

-omfang, karakter og indsats mod vold 2007

Redigeret af Karin Helweg-Larsen og Marie Louise Frederiksen

Bestil  Download (pdf)

 
Redigeret: 09.10.12