Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb på børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb på børn er et tværfagligt forum, hvis overordnede formål er at:

  • indsamle oplysning om omfanget og karakteren af seksuelle overgreb mod børn og unge
  • forebygge seksuelt misbrug af børn
  • sikre tværfaglig indsats når et overgreb er sket
  • bidrage til kompetent undersøgelse og behandling af ofre for seksuelle overgreb
  • medvirke til at fremskaffe forskningsbaseret viden til brug for nationale handlingsplaner.

Netværkets medlemmer repræsenterer landets formidlings- og udviklingscentre, forskningsinstitutioner, behandlingscentre og særlige sagkyndige: bl.a. Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod Børn (SISO); Socialt Udviklingscenter (SUS), Videns- og Formidlingscentret Socialt Udsatte; Sct. Stefans Rådgivningscenter; Institut for Psykologi, Københavns Universitet; Statens Institut for Folkesundhed; AKF; Projekt Janus og Team for Seksuelt Misbrugte Børn på Rigshospitalet; Skejby og Århus Sygehus; Sexologisk klinik på Rigshospitalet; Børnerådet; Red Barnet; Udsatteenheden i Servicestyrelsen.

 

Forskningsnetværket afholder hvert andet år en konference for en bred skare af praktikere og forskere. SIF varetager sekretariatsfunktionen med finansiel støtte fra Sygekassernes Helsefond. Sekretariatet kan kontaktes via seniorforsker Karin Helweg-Larsen

Konference september 2011

På Hindsgavl Slot blev der den 5.-6. september 2011 afholdt en konference om forebyggelse, samarbejde mellem myndigheder og behandling i forbindelse med seksuelle overgreb.

 

Her er powerpointpræsentationerne fra foredragsholderne (åbner i et nyt vindue):

 

Anette Hammershøi

Anna Louise Stevnhøj

Anne Melchior

Birgitte Uldum

Ellids Kristensen

Gitte Christensen - Michael Møller Hansen

Mimi Strange

Pia Rathje

Rikke Holm Bramsen

Siri Søftestad

Wolfgang Berner

 
Redigeret: 05.04.11