Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
Søg efter medarbejder
 

Bjørn E. Holstein

Professor, Professor Emeritus,mag. scient. soc.

Forskningsprogrammet børn og unges sundhed og trivsel


Arbejdsopgaver/-områder

Min forskning sætter fokus på sociale faktorers betydning for børn og unges helbred og sundhedsadfærd. Gennem mange år knyttet til Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed (FoBUS) ved Københavns Universitet, en gruppe som i november 2009 flyttede til Statens Institut for Folkesundhed. Vi arbejder aktuelt med fem forskningsprogrammer, 1) overvægt og livsstil, 2) risikoadfærd, 3) sunde opvækstmiljøer, 4) etnisk og social baggrund, og 5) psykisk sundhed.

 

Det meste af denne forskning baseres på det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged Children (HSBC), på dansk Skolebørnsundersøgelsen. Den omfatter gentagne tværsnitsundersøgelser af store repræsentative udsnit af 11-,13- og 15-årige skoleelever.

 

Deltager i arbejdet med Databasen Børns Sundhed, et samarbejde med sundhedsplejersker i 14 kommuner om at registrere data om børns sundhed i første leveår, ved indskoling og udskoling.

 

Desuden involveret i forskningsprojekter om sociale faktorers indflydelse på helbredsudvikling.


Telefon 6550 7777
Lok. nr. 7855

 

 
Redigeret: 05.01.18