Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
Søg efter medarbejder
 

Christina Viskum Lytken Larsen

Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

Forskningsprogrammet voksnes sundhedsadfærd og helbred


Arbejdsopgaver/-områder

  • Analytiske og deskriptive socialepidemiologiske studier af helbredsforhold og social ulighed i Grønland. Herunder udarbejdelse af en Sundhedsprofil for Grønland anno 2007, hvor der følges op på udviklingen i befolkningens helbred siden 1993.
  • Arbejder specifikt med dokumentation og analyser af befolkningens spillevaner (ludomani) i et folkesundhedsperspektiv samt ældres levevilkår og helbred.
  • Jeg anvender såvel kvalitative som kvantitative metoder i mit arbejde.

Publikationer

 

Thesis

Gambling and public health in Greenland - a large indigenous population in transition. A study of gambling behaviour and problem gambling in relation to social transition, addictive behaviours and health among Greenland Inuit. (PhD). [Download PhD thesis] 

 

Publikationer kan ses her

 

 

Som sociolog på sundhedsområdet i Grønland er jeg optaget af at undersøge borgernes adgang til sundhed set i sammenhæng med sociale, økonomiske og kulturelle forskelle. Min tilgang er præget af min sociologiske baggrund, hvis udgangspunkt er ønsket om at blive klogere på, hvorfor mennesker handler som de gør. I et folkesundhedsperspektiv handler det for mig om at undersøge, hvorledes forskellige sociale, økonomiske og helbredsmæssige forhold i den enkeltes liv bliver konstituerende for den enkeltes handlinger, samt hvorledes den enkelte gennem sine handlinger påvirker, udvikler og ændrer disse forhold. Det er endvidere en vigtig pointe for mig, at disse individuelle forhold betragtes i sammenhæng med den specifikke samfundsmæssige kontekst. Denne tilgang er således inspireret at moderne sociologer som Anthony Giddens og Pierre Bourdieu.

 

Medlemskaber med faglig relevans:

Ansættelser:

  • Videnskabelig assistent ved Center for Sundhedsforskning i Grønland på Statens Institut for Folkesundhed siden 2007.
  • Adjunkt ved Institut for Sociale Forhold, Grønlands Universitet, maj 2006- september 2007.
  • Akademisk sekretær for Professor Heine Andersen ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, jan-maj 2006.
  • Kandidatgrad i sociologi fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet, februar 2006.

Konferencer:

  • NUNA MED 2007, 8.-10. september 2007 i Nuuk, Grønland (deltaget uden paper).
  • Dansk sociologis muligheder, 1. marts 2006 i
Christiana Larsen

Telefon 6550 7777
Lok. nr. 7722

 

 
Redigeret: 05.01.18