Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Publikationer

Tidsskriftartikler

Jepsen PW, Juel K, Bech P. 50- års registerundersøgelse af 112 patienter med klassisk neurosediagnose. Ugeskr Læger 2007; 169: 1678-82.

 

Brønnum-Hansen H, Juel K, Davidsen M, Sørensen J. Impact of selected risk factors on expected lifetime without long-standing, limiting illness in Denmark. Prev Med 2007; 45: 49-53.

 

Christoffersen N, Gade E, Knudsen L, Juel K, Larsen M. Mortality in patients with branch retinal vein occlusion. Ophthalmology. 2007; 114: 1186-9.

 

Christensen K, Juel K. Helbred og dødelighed hos mænd og kvinder - et paradoks. Ugeskr Læger 2007; 169: 2395-7.

 

Juel K, Christensen K. Kønsforskelle i dødelighed i Danmark 1840-2005. Kvinder lever længere end mænd, men der er sket store ændringer i de seneste 50 år. Ugeskr Læger 2007; 169: 2398-403.

 

Brønnum-Hansen H, Juel K, Davidsen M, Sørensen J. Impact of selected risk factors on quality-adjusted life expectancy in Denmark. Scand J Public Health 2007; 1-6.

 

Zimmermann E, Ekholm O, Juel K, Curtis T. Prædiktorer for rygeophør i en national repræsentativ stikprøve af voksne danskere. Ugeskr Læger 2006; 168: 3615-8.

 

Nordentoft M, Qin P, Helweg-Larsen K, Juel K. Time-trends in method-specific suicide rates compared with the availability of specific compounds. The Danish experience. Nord J Psychiatry 2006; 60: 97-106.

 

Brønnum-Hansen H, Juel K, Davidsen M. The burden of selected diseases among older people in Denmark. J Aging Health 2006; 18: 491-506.

 

Stochholm K, Juul S, Juel K, Weis NR, Gravholt CH. Prevalence, incidence, diagnostic delay, and mortality in Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2006.

 

Johansen JD, Smith E, Juel K, Rosdahl N. The AIDS epidemic in the city of Copenhagen, Denmark: Potential years of life lost and impact on life expectancy. Scand J Public Health 2005; 33: 222-7.

 

Sørensen HJ, Jepsen PW, Haastrup S, Juel K. Drug-use pattern, comorbid psychosis and mortality in people with a history of opioid addiction. Acta Psychiatr.Scand. 2005; 111: 244-9.

 

Brønnum-Hansen H, Juel K. Impact of smoking on the social gradient in health expectancy in Denmark. J Epidemiol Community Health 2004;58(7):604-10.

Christensen K, Juel K, Herskind AM, Murray JC. Long term follow up study of survival associated with cleft lip and palate at birth. British Medical Journal 2004;328:1405.


Prescott EI, Clemmensen IH, Juel K. Tobak. Ugeskr Læger 2004;166(17):1570-3.


Juel K, Døssing M, Hansen EF, Lange P. Kronisk obstruktiv lungesygdom - en overset folkesygdom. Ugeskr Læger 2004;166(14):1308-10.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Smoking expands expected lifetime with musculoskeletal disease regardless of educational level. Eur J Epidemiol 2004;19(2):195-6.


Jørgensen IM, Jensen VB, Bulow S, Dahm TL, Prahl P, Juel K. Asthma mortality in the Danish child population: risk factors and causes of asthma death. Pediatr Pulmonol 2003;36(2):142-7.


Nielsen NM, Rostgaard K, Juel K, Askgaard D, Aaby P. Long-Term Mortality After Poliomyelitis. Epidemiology 2003;14(3):355-60.


Tomassini C, Juel K, Holm NV, Skytthe A, Barbi E, Christensen K. Reduced suicide risk in twins: a 51 years follow-up study of
21.653 twins. British Medical Journal 2003;327:373-4.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Smoking expands expected lifetime with musculosketal disease. Eur J Epidemiol 2003;183-4.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Tabte gode leveår på grund af rygning. Ugeskr Læger 2002;164(34):3953-8.


Juel K, Husum B, Viby-Mogensen J, Viskum S. Mortality among anesthesiologists in Denmark, 1973-95. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2002;46(10):1203-5.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Abstention from smoking extends life and compresses morbidity: a population based study of health expectancy among smokers and never smokers in Denmark. Tob Control 2001;10(3):273-8.


Juel K. Betydning af tobak, stort alkoholforbrug og stofmisbrug på dødeligheden i Danmark. Udviklingen gennem 25 år, 1973-1997. Ugeskr Læger 2001;163(32):4190-5.


Brasso K, Friis S, Juel K, Jørgensen T, Iversen P. Sygelighed blandt patienter med klinisk lokaliseret prostatacancer. Et registerbaseret case-control-studie . Ugeskr Læger 2001;163(41):5673-6.


Juel K, Bjerregaard P, Madsen M. Mortality and life expectancy in Denmark and in other European countries: What is happening to middle-aged Danes? European Journal of Public Health 2000;10(2):93-100.


Brasso K, Friis S, Juel K, Jørgensen T, Iversen P. The need for hospital care in patients with clinically localized prostate cancer managed with non-curative intent. A population based registry study. The Journal of Urology 2000;163(4):1150-4.


Helweg-Larsen K, Juel K. Sex differences in mortality in Denmark during half a century, 1943-92. Scand J Public Health 2000;28(3):214-21.


Juel K. Increased mortality among Danish women: population based register study. British Medical Journal 2000;321(7257):349-50.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Estimating mortality due to cigarette smoking: two methods, same result. Epidemiology 2000;11(4):422-6.


Jørgensen IM, Bülow S, Jensen VB, Dahm TL, Prahl P, Juel K. Asthma mortality in Danish children and young adults, 1973-1994: epidemiology and validity of death certificates. Eur Respir J 2000;15(5):844-8.


Madsen M, Rasmussen S, Juel K. Akut myokardieinfarkt i Danmark. Udvikling i incidens og prognose gennem 20 år. Ugeskr Læger 2000;162(44):5918-23.


Brasso K, Friis S, Juel K, Jørgensen T, Iversen P. Mortality of patients with clinically localized prostate cancer treated with observation for 10 years or longer: a population based registry study. The Journal of Urology 1999;161:524-8.


Juel K, Mosbech J, Hansen ES. Mortality and Causes of Death Among Danish Medical Doctors 1973-1992. Int J Epidemiol 1999;28:456-60.


Juel K, Helweg-Larsen K. The Danish register of cause of death. Dan Med Bull 1999;46:354-7.


Juel K, Helweg-Larsen K. Drug-related mortality in Denmark 1970-93. Scand J Public Health 1999;1:48-53.


Galle TS, Juel K, Bülow S. Causes of death in familial adenomatous polyposis. Scand J Gastroenterol 1999;34(8):808-12.


Brasso K, Friis S, Juel K, Jørgensen T, Iversen P. Morbidity in patients with clinically localized prostate cancer managed with non-curative intent. A population-based case-control study. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 1999;2:253-6.


Juel K. Hvorfor har danskerne problemer med middellevetiden? Rygningens betydning i de seneste 50 år. Ugeskr Læger 1998;160(47):6800-5.


Andersen LB, Vestbo J, Juel K, Bjerg AM, Keiding N, Jensen G, Hein HO, Sørensen TIA. A comparison of mortality rates in three prospective studies from Copenhagen with mortality rates in the central part of the city, and the entire country. Eur J Epidemiol 1998;14:579-85.


Brasso K, Friis S, Juel K, Jørgensen T, Iversen P. Lokaliseret cancer prostatae. Overlevelse og tab af leveår. Ugeskr Læger 1998;160(31):4517-20.


Juel K, Mosbech J, Hansen ES. Dødelighed og dødsårsager blandt danske læger 1973-1992. Ugeskr Læger 1997;159(44):6512-8.


Juel K, Sjøl A. Fald i dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark: nogle metodeproblemer. Ugeskr Læger 1996;158(37):5161-5.


Juel K. Reduced fertility after the crash of US bomber carrying nuclear weapons? A register-based study on male fertility. J Clin Epidemiol 1995;48(10):1261-7.


Kolstad HA, Juel K, Olsen J, Lynge E. Exposure to styrene and chronic health effects: mortality and incidence of solid cancers in the Danish reinforced plastics industry. Occup Environ Med 1995;52:320-7.


Tønnesen H, Møller H, Andersen JR, Jensen E, Juel K. Cancermorbiditet blandt alkoholmisbrugere. Ugeskr Læger 1995;157:1199-202.


Juel K, Sjøl A. Decline in mortality from heart disease in Denmark: some methodological problems. J Clin Epidemiol 1995;48(4):467-72.


Andersson M, Juel K, Ishikawa Y, Storm HH. Effects of preconceptional irradiation on mortality and cancer incidence in the offspring of patients given injections of thorotrast. J Natl Cancer Inst 1994;86:1866-70.


Tønnesen H, Møller H, Andersen JR, Jensen E, Juel K. Cancer morbidity in alcohol abusers. Br J Cancer 1994;69:327-32.


Juel K. High mortality in the Thule cohort: An unhealthy worker effect. Int J Epidemiol 1994;23:1174-8.


Juel K, Pedersen PA. Stigende astmadødelighed I Danmark 1969-1988. Ikke på grund af ændret kodepraksis. Ugeskr Læger 1993;155:3986-8.


Bjerregaard P, Juel K. Middellevetid og dødelighed i Danmark. Ugeskr Læger 1993;155:4097-100.


Juel K. Thulesagen. Dødelighed og hospitalsindlæggelser efter nedstyrtning af et amerikansk B-52 bombefly i 1968. Ugeskr Læger 1993;155:2330-3.


Grandjean P, Olsen JH, Juel K. Excess cancer incidence among workers exposed to fluoride. Scand J Work Environ Health 1993;19 Suppl 1:108-9.


Mortensen PB, Juel K. Mortality and causes of death in first admitted schizophrenic patients. Br J Psychiatry 1993;163:183-9.


Andersson M, Juel K, Storm HH. Pattern of mortality among Danish thorotrast patients. J Clin Epidemiol 1993;46:637-44.


Bjerregaard P, Juel K. Spædbarnsdødeligheden i Danmark. Danske Afspændingspædagogers Tidsskrift 1993;1993:8-9.


Grandjean P, Olsen JH, Jensen OM, Juel K. Cancer incidence and mortality in workers exposed to fluoride. J Natl Cancer Inst 1992;84:1903-9.


Juel K, Pedersen PA. Increasing asthma mortality in Denmark 1969-88 not a result of a changed coding practice. Ann Allergy 1992;68:180-2.


Juel K. The Thule episode epidemiological follow up after the crash of a B-52 bomber in Greenland: registry linkage, mortality, hospital admissions. J Epidemiol Community Health 1992;46:336-9.


Bjerregaard P, Juel K. Spædbarnsdødeligheden i Danmark. Vital 1992;15-7.


Bisgard C, Sloth H, Keiding N, Juel K. Excess mortality in giant cell arteritis. J Intern Med 1991;230:119-23.


Steensen JP, Juel K. Sygehusindlæggelser og sociale forhold. Tidsskrift for danske sygehuse 1990;90:391-3.


Netterstrøm B, Juel K. Peptic ulcer among urban bus drivers in Denmark. Scand J Soc Med 1990;18:97-102.


Steensen JP, Juel K. Sygehusindlæggelser og sociale forhold. Ugeskr Læger 1990;152:3726-8.


Bjerregaard P, Juel K. Avoidable deaths in Greenland 1968-1985: variations by region and period. Arctic Med Res 1990;49:119-27.


Mortensen PB, Juel K. Mortality and causes of death in schizophrenic patients in Denmark. Acta Psychiatr Scand 1990;81:372-7.


Raffn E, Lynge E, Juel K, Korsgaard B. Incidence of cancer and mortality among employees in the asbestos cement industry in
Denmark. Br J Ind Med 1989;46:90-6.


Netterstrøm B, Juel K. Psykiatriske indlæggelser hos bybuschauffører. Ugeskr Læger 1989;151:302-5.


Netterstrøm B, Juel K. Low back trouble among urban bus drivers in Denmark. Scand J Soc Med 1989;17:203-6.


Paul EA, Evans J, Barry J, Bouvier Colle MH, Carstairs V, Cayolla da Motta L, Hansen Koenig D, Juel K, Kern K, Lagasse R, et al. Geographical variations in mortality due to diseases amenable to medical intervention in Europe--Commission of European Communities: atlas of avoidable deaths. World Health Stat Q 1989;42:42-9.


Netterstrøm B, Juel K. Impact of work-related and psychosocial factors on the development of ischemic heart disease among urban bus drivers in Denmark. Scand J Work Environ Health 1988;14:231-8.


Netterstrøm B, Eriksen LS, Juel K. Udviklingen i forekomsten af iskæmisk hjertesygdom blandt buschauffører i København. Ugeskr Læger 1988;150(23):1404-6.


Weeke A, Juel K, Vaeth M. Cardiovascular death and manic-depressive psychosis. J Affect Disord 1987;13:287-92.


Jørgensen F, Grandjean P, Juel K. Metalforurening af levnedsmidler. Undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser i et
lokalområde. Ugeskr Læger 1987;149:3565-8.


Lynge E, Juel K. Use of public pension scheme and industrial statistics data for supplement of company records in Denmark and influence on cohort mortality pattern. J Occup Med 1987;29:430-2.


Juel K, Kamper Jørgensen F. Undgåelige dødsfald i Danmark 1970-1983. Variation med sygehuskommune og periode. Ugeskr Læger 1986;148:1981-5.


Grandjean P, Juel K, Jensen OM. Mortality and cancer morbidity after heavy occupational fluoride exposure. Am J Epidemiol 1985;121:57-64.


Lyngborg K, Marquardsen J, Trautner F, Kassis E, Frost J, Juel K. Myocardial infarction and cerebral infarction in a Danish suburban community. Dan Med Bull 1985;32:127-31.


Kamper-Jørgensen F, Juel K, Madsen M. Hjertedødeligheden i Danmark ved et vendepunkt? Ugeskr Læger 1984;146:1006-8.


Ibsen KK, Juel K. Rygning. En landsdækkende undersøgelse blandt 3.500 unge i gymnasium og på EFG-basisåret. Ugeskr Læger 1984;146:3055-7.


Ibsen KK, Juel K. Unges brug af hash. En landsdækkende undersøgelse blandt 3.500 unge. Ugeskr Læger 1984;146:3773-5.

Juel K. Demographic factors and cancer mortality. A mathematical model for cancer mortality in Denmark 1943-78. Int J Epidemiol 1983;12:419-25.


Juel K. Autopsihyppighedens betydning for dødsårsagsstatistikken. Ugeskr Læger 1981;143:2669-74.

Pedersen LM, Juel K, Nielsen GD. Aspiration af børnepudder belyst ved en epidemiologisk undersøgelse. Ugeskr Læger 1979;141:1432-4.

 

Bøger

Holland W, Fitzgerald A, Phillips S, Wood R, Barry J, Bouvier-Colle MH, Carstairs V, Cayolla da Motta L, Dias A, Feola G, Hansen-Koenig D, Hatton F, Häussler B, Hooft P, Jougla E, Juel K, Kern K, Lagasse R, Lauriola P, Mackenbach JP, Magliola E, Medrano M, Morosini PL, Papaevangelou G, Sequeira ML, Tsimbos C. European community atlas of "avoidable death" 1985-89. Oxford: Oxford University Press, 1997.


Fitzgerald A, Barry J, Bevan G, Bouvier-Colle MH, Carstairs V, Cayolla da Motta L, Hansen-Koenig D, Hatton F, Häussler B, Hooft P, Humblet P, Jankowski R, Jougla E, Juel K, Kern K, Lagasse R, Lauriola P, Mackenbach JP, Medrano M, Morosini PL, Papaevangelou G, Sequeira ML, Tsimbos C.  EC working group on health services and 'avoidable deaths'., red.  European Community atlas of 'avoidable death'. 2 udg. Oxford: Oxford University Press, 1993.


Paul EA, Barry J, Bevan G, Borgers D, Bouvier-Colle MH, Carstairs V, Cayolla da Motta L, Hansen-Koenig D, Hatton F, Hooft P, Humblet P, Jougla E, Juel K, Kern K, Lagasse R, Lakhani A, Lauriola P, Mackenbach JP, Medrano M, Morosini PL, Papaevangelou G, Sequeira ML, Tsimbos C.  EC working group on health services and 'avoidable deaths'., red. European Community atlas of 'avoidable death'. 2 udg. Oxford: Oxford University Press, 1991.


Bevan G, Borgers D, Bouvier-Colle MH, Carstairs V, Charlton J, Hansen Koenig D, Hatton F, Lakhani A, Juel K, Kern K, Lagasse R, Mackenbach JP, Magliola E, Moens GF, Morosini PL, O'Dwyer TV, Papaevangelou G, Paul E, Taroni F, Tsimbos C.  Holland WW, red. European Community atlas of 'avoidable death'. Oxford: Oxford University Press, 1988.

 

Rapporter og notater

Juel K. Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? København: Statens Institut for Folkesundhed, 2004.


Juel K. Dødsfald relateret til tobak og alkohol: Danmark 1961-1999. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2003.


Juel K, Døssing M. KOL i Danmark. Sygdommen der hver dag koster 10 danskere livet. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2003.


Juel K. Middellevetid i bydele i København. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2003.


Davidsen M, Juel K. Fremskrivning af forekomst af sygdomme 2000-2020: Notat til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2002.


Brønnum-Hansen H, Juel K. Cigaretrygningens effekt på middellevetiden. Notat nr. 6 til Sundhedsministeriets Middellevetidsudvalg 1998/99. København: DIKE, 1999.


Juel K. Den danske dødelighed i 1990erne. Er der tegn på forbedringer? Notat nr. 2 til Sundhedsministeriets middellevetidsudvalg 1998/99. København: DIKE, 1998.


Juel K. Dødeligheden i Danmark i starten af 1990'erne. Har Danmark nærmet sig Norge og Sverige? København: DIKE, 1998.


Juel K. Dødelighed i Københavnske bydele. København: DIKE, 1997.


Juel K. Epidemiologiske aspekter ved Thulesagen (ph.d. afhandling). København: DIKE, 1996.


Juel K, Lynge E. Dødelighed og kræftforekomst blandt ansatte på Cheminova Agro. København: DIKE, 1995.


Bjerregaard P, Juel K. Middellevetid og dødelighed. København: Sundhedsministeriet, 1993.


Juel,K. Fertiliteten blandt mænd på Thulebasen 1963-71. København: DIKE, 1991.


Juel K. Dødelighed og dødsårsager for sund-by netværkets områder. København: DIKE, 1991.


Steensen JP, Juel K. The social distribution of hospital admissions in Denmark. København: Dansk Sygehus Institut og Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1990.


Steensen JP, Juel K.  Sygehusindlæggelser og sociale forhold. København: Dansk Sygehus Institut og Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1990.


Juel K. Hvor mange kræftdødsfald vil der være i år 2000? København: DIKE, 1989.


Juel K. Dødelighedsforhold i Horsens kommune. København: DIKE, 1988.


Juel K.  Dødeligheden 1968-86 blandt 130 ansatte på Thulebasen januar 1968. København: DIKE, 1987.


Juel K. Dødelighed og hospitalsindlæggelser blandt ansatte på Thulebasen 1963-71.København: DIKE, 1987.


Storm HH, Engholm G, Juel K. Kræftforekomst blandt Danish Construction Corporation arbejdere ansat på Thule air-base, Grønland 1963-1971. København: Cancerregisteret, 1987.


Raffn E, Lynge E, Juel K, Korsgaard B. Kræftrisiko og dødelighed blandt ansatte på en dansk asbestcementfabrik. København: Cancerregisteret, 1986.


Juel K., Larsen KO. Dødeligheden blandt ansatte på Cheminova 1953-83. København: Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1985.


Juel K. Dødelighedsindeks for kommuner og amter 1971-80. København: Sundhedsstyrelsen og Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1984.


Juel K. Dødeligheden på Nyord 1968-1984. København: DIKE, 1984.


Juel K. Dødeligheden i Karlebo kommune 1976-80. København: DIKE, 1984.


Juel K, Jacobsen P. Dødeligheden 1956-80 i Thyborøn-Harboør og i et kontrolområde. København: Sundhedsstyrelsen og Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, 1984.


Juel K. Notat om dødelighedsforhold i 6 fynske kommuner. København: DIKE, 1983.

Kamper-Jørgensen F, Juel K. Aspects of preventable deaths in Denmark. København: DIKE, 1982.


Bach E, Horwitz O, Juel K. Selvmordets epidemiologi i Danmark 1957-1976. København: DIKE, 1978.

 

Bidrag til bøger/rapporter

Juel K, Rasmussen NK. Danmark i internationalt perspektiv. I: Iversen L, Kristensen TS, Holstein B, Due P, red. Medicinsk sociologi - samfund, sundhed og sygdom. København: Munksgaard Danmark, 2002:43-63.


Juel K. Dødeligheden af tyktarms-, endetarms-, lunge-, bryst- og testikelkræft i Norden 1951-1995. I: Delrapport 2. Epidemiologi. København: Sundhedsstyrelsen, 2000:42-8.


Juel K. Overdødelighed under influenzaepidemi. I: Sigmund H, Madsen PB, red. Influenzavaccination af ældre. København: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, 2000:25-37.


Juel K. Udviklingen i den tobaksrelaterede dødelighed blandt kvinder. I: Nielsen PE, Danielsen US, red. Kvinder og rygning. København: Tobaksskaderådet, 1999:36-45.


Juel K, Helweg-Larsen K. Narkotikarelateret dødelighed i Danmark 1970-1993. I: Dødsfald blandt stofmisbrugere 1970-1995 - stigning, stagnation, forandring. København: Sundhedsstyrelsen, 1996:8-15.


Andersson M, Carstensen B, Storm HH, Juel K. Fertility among female patients following injection with thorotrast. I: van Kaick G, Karaoglou A, Kellerer AM, red. Health effects of internally deposited radionuclides: Emphasis on radium and thorium. Singapore: World Scientific, 1995:203-9.


Madsen M, Juel K, Bjerregaard P. Life expectancy in the Nordic countries. I: Health Statistics in the Nordic Countries 1993. København: NOMESCO, 1995:154-79.


Juel K, Bjerregaard P. Alkoholrelateret dødelighed i Danmark 1951-1992. I: Strunge H, red. Alkohol- og narkotikamisbruget 1993. 1. udg. København: Sundhedsstyrelsen, 1994:49-56.


Juel K. Socio-økonomiske forholds betydning for udskrivninger og sengedage i somatikken. I: Sundhedsministeriet, red. Københavns og Frederiksberg kommuners sygehusudgifter. København: Sundhedsministeriet, 1992:141-79.


Juel K. Socio-økonomiske forholds betydning for indlæggelser i psykiatrien. I: Sundhedsministeriet, red. Københavns og Frederiksberg kommuners sygehusudgifter. København: Sundhedsministeriet, 1992:181-96.


Juel K. Dødelighedsforholdene i Nordborg kommune 1971-1990. I: Gurevitsch G, red. Sundhedsprofil for Nordborg kommune 1992. Nordborg: Nordborg kommune, 1992:79-95.


Juel K, Madsen M. Thuleulykken. Analyse af dødelighed og hospitalsindlæggelse blandt tidligere Thulearbejdere. I: Kern P, Cordtz T, red. NUNA MED '91 - en grønlandsmedicinsk konference.  Nuuk: 1991:124-5.


Steensen JP, Juel K. Hvem indlægges på sygehusene? I: Det 18:e nordiska statistikermötet i Esbo 1989.  Helsingfors: Nordisk statistisk skriftserie, 1990:157-66.


Juel K. Experience in Testing Cause/Effect Hypothesis Based on Clusters. I: Consultation on a European Environmental Health Database. København: WHO, 1988:1-14.


Juel K. Actual utilization of the computerized national danish death register. I: Roger FH, Grönroos P, Tervo-Pellika R, O'Moore R, red. Medical Informatics Europe 85. Berlin: Springer-Verlag, 1985:304-8.


Juel K. Dødeligheden af kredsløbssygdomme på Færøerne. I: Joensen HD, red. Årsberetning 1985. Tórshavn: Landslægen på Færøerne, 1986:66-76.


Juel K. Cancerdødeligheden på Færøerne 1961-80. En sammenligning med provinsen i Danmark. I: Joensen HD, red. Årsberetning 1983. Tórshavn: Landslægen på Færøerne, 1984:57-68.


Juel K. Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79. I: Joensen HD, red. Årsberetning 1981. Tórshavn: Landslægen på Færøerne, 1982:47-55.

 

Andet

Christensen K, Tomassini C, Juel K. Risk of suicide in twins: Authors' reply. British Medical Journal 2003;327(7424):1169.


Juel K. Danskernes rygevaner gennem 50 år: storrygere og smårygere (kommentar). Ugeskr Læger 2002;164(12):1677-8.


Vestbo J, Juel K, Døssing M, Prescott E. Epidemien ingen tør se i øjnene (kommentar). Ugeskr Læger 2001;162(13):1870-2.


Juel K. Dødsårsagsregistreringen i Danmark (leder). Ugeskr Læger 1998;160(35):5019.


Juel K. Læge - et job for kvinder? (kommentar). Ugeskr Læger 1998;160(14):2149.


Juel K, Sjøl A. Trends in cardiovascular mortality and the quality of vital statistics (response to letter to the editors). J Clin Epidemiol 1997;50(2):222.


Juel K. Selvmord i Danmark (kommentar). Ugeskr Læger 1994;156(32):4594-5.


Juel K. Selvmord i Danmark stiger ikke (letter). Ugeskr Læger 1994;156(39):5714-5.


Steensen JP, Juel K. Københavnereffekten aflivet(interview ved Anne Brockenhuus-Schack). Ugeskr Læger 1990;152:3723-5.

 

 
Redigeret: 16.11.16