Liselotte Ingholt

Seniorforsker, projektleder, ph.d., cand.mag. (psykologi og pædagogik), sundhedsplejerske

Forskningsprogrammet sundhed og sociale forhold


Arbejdsopgaver/-områder

  • Sundhedsfremme og forebyggelse med henblik på at reducere social ulighed i sundhed

  • Udvikling, implementering og evaluering af interventioner

  • Kvalitative og etnografiske metoder

  • Unge og ungdomsuddannelser (teknisk skole, gymnasium, efterskole)

  • Kræft- og hjerterehabilitering

  • Undervisning/forelæsning i kvalitative metoder og proces- og effektevaluering


Telefon 6550 7777
Lok. nr. 7808

Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet 
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal

1353 København K