Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

CV

Akademiske grader

2008

Ph.d. i psykologi, Københavns Universitet, på afhandlingen ’Fællesskaber, vaner og deltagelse. Et studie af unge på to gymnasier’

2002 

Cand. mag. i psykologi & pædagogik med særlig henblik på voksenuddannelse, Roskilde Universitet

 

Anden uddannelse

1986

Sundhedsplejerske, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet

1981 

Sygeplejerske, Bispebjerg Sygeplejeskole 

1974

Nysproglig student, Virum Statsskole

 

Efteruddannelse

2010 

Rollen som projektleder, Syddansk Universitets Efteruddannelse  

1994-1995 

Systemisk arbejdsmetode i socialt arbejde, Københavns Kommune (27 dages seminar)

 

Ansættelser

2014-

 

2009-2014

Seniorforsker, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Forsker, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet   

2008-2009 

Projektforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet   

2004-2008 

Ph.d.-stipendiat, Institut for Psykologi, Københavns Universitet  

2003-2004 

Årsvikar i psykologi, Det frie Gymnasium  

2002-2003 

Konsulent for sundhedsprojekt, Flakkebjerg Efterskole  

1996-1998 

Videnskabelig medarbejder, Børnegruppen, Institut for Human Ernæring, Landbohøjskolen   

1988-1996

Sundhedsplejerske (i familier/på skoler), Københavns Kommune, Ydre Nørrebro/Ryvang   

1987-1988 

Videnskabelig medarbejder, Bandim Health Project, Guinea-Bissau, Vest Afrika   

1986-1987 

Sundhedsplejerske, Ballerup Kommune  

1981-1985 

Sygeplejerske, pædiatriske afdelinger, forskellige hospitaler i Københavnsområdet   

 

Forskningssamarbejder og -netværk

2013- 

Følgegruppe Sundhedsstyrelsen. SATS-puljeprojekt, fremme mental sundhed blandt unge.   

2012- 

Forskningsnetværket SUBSTANce. Subjects and Standards. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Deltager i forskningsgruppen: Mixed methods and implementation Workshop (tværsektoriel gruppe: Institut for Psykologi, KU, Dignity - Dansk Institut mod Tortur (tidligere RCT), Center for Rusmiddelforskning, SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd samt Statens Institut for Folkesundhed v. SDU)  

2008- 

Praksisforskning i udvikling (PIU) v. lektor Charlotte Højholt og professor Erik Axel, Institut for Psykologi & Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet (inviteret deltagelse i halvårlige møder).   

2012-2012 

Ventilen Danmark, ad hoc møder i forbindelse med projekt ’Netwerk’. Projektet har som formål at hjælpe ungdomsuddannelser med at blive bedre til at inkludere elever i det sociale liv på gymnasier og tekniske skoler.  

2010 – 2011 

Ventilen Danmark, medlem af følgegruppe for projekt ’Netværk ud i livet’, SATS-puljeprojekt med fokus på ensomme unge i gymnasieskolen.  

2009 – 2011  

Sund By Netværkets Alkoholtemagruppe (’Unge og deres forældre’).

2004 – 2008

Forskningscenter: Person, Praksis, Udvikling, Kultur (PPUK), Københavns Universitet.

2004 – 2008

Udkast, Forening for Kritisk Samfundsvidenskab.

2004 – 2005

NUR, Netværk af yngre forskere i unges risikokultur (Institut for Sociologi KU, Institut for Psykologi KU, Center for Rusmiddelforskning AAU, Center for Ungdomsforskning DPU, og Kræftens Bekæmpelse).

    

Referee-opgaver

Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)  

Critical Social Studies – Outlines 

Nordisk Udkast – Tidsskrift for Kritisk Samfundsvidenskab (medlem af redaktionspanelet) 

                      

                      

                        

 
Redigeret: 19.12.16