Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
Søg efter medarbejder
 

Michael Davidsen

Seniorforsker, cand.scient. i statistik

Forskningsprogrammet sundhed og sociale forhold


Arbejdsopgaver/-områder

  • Registeransvar for DANCOS (Danish National Cohort Study), herunder oparbejdning og vedligeholdelse af data og dokumentation. Dataansvarlig i flere andre sammenhænge.
     
  • Projektdeltagelse bl.a. omkring selvmordsforskning, danskernes seksualliv, årstidsvariation, sammenligning af determinanter for selvvurderet helbred (EU) og landsdækkende undersøgelse af Børn, Mad og Bevægelse.
  • Medvirke i designfasen af sundheds- og sygelighedsundersøgelser og andre undersøgelser.

  • Rådgive omkring statistiske analyser og SAS.

Faglige hverv

Primært kendskab til statistisk analyse indenfor epidemiologi. Herunder valg af analysemetoder,  konkret udførelse af analysen og fortolkning af resultater.

Følge med i den statistisk-epidemiologiske metodeudvikling gennem deltagelse i flere netværk.

Medlem af bestyrelsen i Dansk Epidemiologisk Selskab

SIF-related articles:

Davidsen M, Helweg-Larsen K, Kjøller M: DANCOS – en registeropfølgning af de nationale danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Ugeskrift for Læger, 2004;

 

Davidsen M, Kjøller M: The Danish Health and Morbidity Survey 2000 - Design and Analysis. Statistics in Transition, 2002; 5(6), pp. 901-25

 

Davidsen M, Brønnum-Hansen H, Jørgensen T, Madsen M, Gerdes U, Osler M & Schroll M: Trends in Incidence, case-fatality and recurrence of myocardial infarction in the Danish


Telefon 6550 7777
Lok. nr. 7788

Statens Institut for Folkesundhed

Syddansk Universitet 
Øster Farimagsgade 5A, 2. sal

1353 København K

 
Redigeret: 04.02.15