Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

SIF's rådgivende udvalg

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har et rådgivende udvalg bestående af ni medlemmer, som er valgt for en fireårig periode.

 

Det rådgivende udvalgs primære opgaver er at fastsætte de generelle retningslinjer for instituttets virksomhed og udvikling. Det sker inden for de rammer, der fastsættes af Syddansk Universitet.

 

Udvalgets kommissorium beskrives her.

 

Medlemmer af SIFs rådgivende udvalg:

 

Professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet (formand)

 

Dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitet 

 

Afdelingsleder Dorthe Eberhardt Søndergaard, Ministeriet for Sundhed og Ældre

 

NN, Sundhedsstyrelsen 

 

Direktør Bente Ourø Rørth, Hillerød Hospital 

 

Centerleder, lektor Vibeke Asmussen Frank, Aarhus Universitet

 

Chefkonsulent Steen Rank Petersen, KL

 

Seniorforsker Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed (medarbejderrepræsentant), som er valgt for perioden 2012-2016

 

Professor Annelli Sandbæk, Aarhus Universitet

 
Redigeret: 24.05.17