Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Mobning

Børn, der bliver mobbet, har flere helbredsproblemer (fx mavepine, hovedpine og ondt i ryggen) og flere psykosomatiske symptomer (er fx oftere ikke glade for livet, føler sig oftere ensomme og hjælpeløse) end børn der ikke bliver mobbet. Da det sociale liv i almindelighed og forholdet til kammerater i særdeleshed er altafgørende for en god og sund udvikling, kan langvarig mobning sætte et alvorligt præg på det enkelte menneske i form af usikkerhed og manglende selvværd. Mobning har ikke kun betydning for barnets trivsel her og nu, men også for deres fremtidige trivsel. Tidligere undersøgelser har vist, at relativt mange danske børn bliver udsat for mobning sammenlignet med de lande vi normalt sammenligner os med, men fokus på problemet i skolerne har vist sit sig at kunne nedsætte mobning.

 

Nedenstående figurer er baseret på tal fra den danske del af en spørgeskemaundersøgelse om europæiske skolebørns sundhedsadfærd, Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC). Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, hvoraf den nyeste er gennemført i 2006. De deltagende børn er skolebørn på hhv. 11, 13 og 15 år. Den danske del af undersøgelsen omfattede 6269 elever på henholdsvis femte, syvende og niende klassetrin fordelt på 80 skoler. Se nærmere beskrivelse af undersøgelsen i rapporten ”Rasmussen, M & Due, P. (Red) Skolebørnsundersøgelsen 2006. HBSC." Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 2007.

 

 

Nedenstående figur viser procentdelen af piger og drenge i henholdsvis femte, syvende og niende klasse, der bliver mobbet mindst et par gange om måneden. Indenfor aldersgrupperne er der næsten ingen forskel på andelen af piger og drenge, der bliver mobbet.

 

Figur 1: Andel der bliver mobbet mindst et par gange om måneden fordelt på alder og køn. 2006. I procent.

 

fig. 24.1   Andel der bliver mobbet mindst et par gange om måneden fordelt på alder og køn. 2006. I procent.jpg 

Kilde: Rasmussen, M & Due, P. (Red) Skolebørnsundersøgelsen 2006. HBSC. Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, 2007.


 

Link: Børnerådets hjemmeside

Link: Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside

Link: Skolebørnsundersøgelsen 2006

 
Redigeret: 15.12.07