Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Risk behaviour related to eating disorders among Danish adolescents

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet på Statens Institut for Folke-sundhed (SIF) i 1996 samt 1998-2000 og består af fire artikler samt en sammenfatning af en spørgeskema- og interview-undersøgelse fra 1996 samt en follow-up undersøgelse i 1998.

Formålet var at identificere og definere risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser samt at udvikle og validere et måleinstrument til identifikation af risikoadfærd. Ligeledes at beskrive prævalensen af risikoadfærd blandt 2094 unge skoleelever, 14-21 år, fra 8. og 9. klasser samt gymnasier og HF-kurser fra hele Danmark samt at undersøge om alder, køn, BMI og socioøkonomisk gruppe var relateret til risikoadfærd.

Et kort screeningsinstrument med 8 spørgsmål (RiBED-8) blev udviklet og valideret via kliniske interviews og Rasch Item analyser. RiBED-8 fandtes at være en endimensional skala med intern konsistens, uden bias for alder, men med bias overfor drenge. RiBED-8 identificerede spiseforstyrrede personer godt og den positive prædiktive validitet var tilfredsstillende. 27.2% af pigerne og 2.8% af drengene i studiet havde risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser. Forekomsten steg med alderen, og unge med højt BMI havde størst relativ risiko, men kun en lille del af piger med risikoadfærd var overvægtige. Der fandtes ikke systematiske sociale forskelle i forekomsten.

En follow-up undersøgelse 2,75 år senere viste, at risikogruppen fra 1996 var stabil og havde seks gange højere forekomst i 1998 af egentlige spiseforstyrrelser end normal-gruppen, målt med EDI-2. Målt med SCL-90R fandtes risikogruppen at have mere end to gange højere forekomst af psykopatologiske symptomer end normalgruppen. Yderligere validering af instrumentet er nødvendig i fremtidige studier.

 
 
Forfatter: Mette Waaddegaard
Udgiver: National Institute of Public Health
År: 2002
Bestillingsnr.: 200201
Pris: 95 kr.
 
Redigeret: 18.04.16