Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Psykisk Trivsel. Psykisk Sygdom. Etniske forskelle blandt unge i Danmark

Flertallet af unge i Danmark har ikke alvorlige psykiske problemer, men der er markante etniske forskelle i de unges psykiske trivsel og i omfanget af kontakter til det psykiatriske behandlingssystem. Dette beskrives i denne rapport, som omfatter registerdata om alle kontakter blandt 15-24-årige til det danske sundhedsvæsen pga. psykiske lidelser og data i en undersøgelse blandt 9. klasses elever.

 

Der fokuseres på de betydelige kønsforskelle i selvrapporteret psykisk trivsel og den høje forekomst af behandlingskrævende psykiske lidelser blandt unge adopterede fra udlandet og blandt unge efterkommere i etnisk blandede familier.

 

Rapporten er udgivet med støtte fra Sygekassernes Helsefond og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 
 
Forfatter: Helweg-Larsen K, Flachs EM, Kastrup M,
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed
År: 2007
Bestillingsnr.: 
Pris: Kr. 75,- (inkl. moms) + ekspeditionsgebyr kr. 50,-
 
Redigeret: 15.01.15