Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

KRAM-undersøgelsen i tal og billeder

KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser i Danmark af voksnes sundhed i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM). I alt 76.484 danskere besvarede et stort spørgeskema og 18.065 gennemførte en helbredsundersøgelse. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har gennemført undersøgelsen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Trygfonden i 13 kommuner i løbet af 2007 og 2008.

 

Trykte eksemplarer kan kun rekvireres via TrygFondens hjemmeside

 

Den samlede rapport på 257 sider: download som pdf

 

Kapitlerne kan også downloades enkeltvis her:  

  

Sammenfatning

 

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

kap. 1. Baggrund og formål

kap. 2. Om KRAM-undersøgelsen

 

Del 2. KRAM-profil

kap.  3. Kost

kap.  4. Rygning

kap.  5. Alkohol

kap.  6. Motion

kap.  7. Ophobning af KRAM-faktorer

kap.  8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

kap.  9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

kap. 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

kap. 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

 

Del 3. Særlige KRAM-resultater

kap. 12. Måltidsmønstre - hvad betyder det at springe morgenmaden over?

kap. 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

kap. 14. Motionsvaner - hvorfor, hvordan og hvor?

kap. 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

kap. 16. Hvilken betydning har kondital for selvvurderet helbred og blodsukker?

kap. 17. Tidlig opsporing af knogleskørhed ved håndskanning?

 

Del 4. Kommunernes KRAM

kap. 18. De lokale aktiviteter

kap. 19. KRAM-stemmer

kap. 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

 

Bilag A. Forskerbeskyttelse

Bilag B. Spørgeskema- og helbredsundersøgelsen

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Litteraturliste

forside KRAM-rapport
 
 
Forfatter: Anne Illemann Christensen, Maria Severin, Teresa Holmberg, Louise Eriksen, Mette Toftager, Anna Zachariassen, Ola Ekholm, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk, Tine Curtis
Udgiver: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelsen og Trygfonden smba.
År: 2009
Bestillingsnr.: -
Pris: -
 
Redigeret: 09.03.10