Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2012

Årsberetningen 2012 er udformet efter de nye krav til årsberetninger fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Årsberetningen 2012 bidrager med en samling tabeller og figurer, som afrapporterer kvalitetsindikatorer og standarder for indgrebene. Aktivitetsopgørelser findes i bilagsmateriale. I årsberetningen findes der denne gang en temadel om udviklingen i klapoperationer i perioden 2003-2012.

 
 
Forfatter: Lene Mia von Kappelgaard, Michael Davidsen, Gunnar Gislason
Udgiver: Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
År: 2013
Bestillingsnr.: -
Pris: -
 
Redigeret: 26.06.13