Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  7, 2013

Tunge løft og hjertesygdom
 

Dårlig form og tunge løft på arbejdet øger markant mænds risiko for åreforkalkning i hjertet

En ny undersøgelse viser, at mænd, der har tunge løft på arbejdet, dvs. løfter byrder på mindst 10 kilo mindst to dage om ugen, har en 52 % øget risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med mænd, som ikke har tunge løft på arbejdet. Iskæmisk hjertesygdom, som er åreforkalkning i hjertet, er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Særligt mænd, som både er udsat for tunge løft på arbejdet og har et lavt niveau af fysisk aktivitet på arbejdet og i fritiden, har en øget risiko for hjertesygdom.

 

Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Idræt og biomekanik ved Syddansk Universitet i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne er netop blevet publiceret i det internationale tidsskrift BioMed Central Public Health.


Figuren viser, at mænd som er udsat for tunge løft men generelt har et lavt niveau af fysisk aktivitet på arbejdet har 2,6 gange øget risiko for at få iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med mænd, der ikke har tunge løft og generelt er fysisk aktive på arbejdet. For mænd, som generelt er fysisk aktive på arbejdet, er tunge løft på arbejdet ikke forbundet med en øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. For mænd, som er fysisk aktive i fritiden tegnes samme billede. Mænd, som er udsat for tunge løft på arbejdet og samtidig ikke er fysisk aktive i fritiden har 2,1 gange øget risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med mænd uden tunge løft på arbejdet med en fysisk aktiv fritid.

 

Resultaterne har taget højde for en lang række faktorer, herunder alder, uddannelse, anden form for fysisk aktivitet, alkohol, rygning og stress. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne.

 

Mænds risiko for iskæmisk hjertesygdom ved tunge løft i arbejdet og fysisk aktivitet

 

Af:

Christina Bjørk Petersen, ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Kontakt: Christina Bjørk Petersen, cbj@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7738

Kilde:

Christina B Petersen, Louise Eriksen, Janne S Tolstrup, Karen Søgaard, Morten Grønbæk and Andreas Holtermann. Occupational heavy lifting and risk of ischemic heart disease and all-cause mortality. BMC Public Health 2012, 12:1070

 
Redigeret: 14.02.13