Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  9, 2014

Rygning og skrumpelever
 

Rygning øger risikoen for skrumpelever

Kvinder, der ryger mere end ti cigaretter dagligt, har mere end dobbelt så høj risiko for at få levercirrose, også kaldet skrumpelever, sammenlignet med kvinder, der aldrig har røget.

 

Normalt forbinder man alkohol med levercirrose, da alkohol er den mest kendte risikofaktor for levercirrose. Tobaksrygning bliver sjældent betragtet som årsag, men nu viser resultaterne fra en stor dansk undersøgelse af sammenhængen mellem rygning og levercirrose imidlertid, at rygning øger risikoen for levercirrose blandt både kvinder og mænd helt uafhængigt af alkoholforbrug. Mænd, der ryger mere end ti cigaretter dagligt, ses således at have ca. 40 % større risiko for at få levercirrose sammenlignet med mænd, der aldrig har røget.

 

Undersøgelsen er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og bygger på ca. 20 års opfølgning af 9.889 kvinder og 8.590 mænd.

 

På baggrund af undersøgelsen estimeres det, at ca. 12 % af levercirrose-tilfælde blandt kvinder og ca. 6 % af levercirrose-tilfælde blandt mænd kan tilskrives rygning. I den danske befolkning er andelen af rygere i dag faldet til ca. 21 %, mens ex-rygere udgør ca. 28 %, og andelen som aldrig har røget, er ca. 47 %. Selvom det er et stort fremskridt, at andelen af rygere i Danmark er faldet, pointerer undersøgelsen, hvor vigtigt det er fortsat at intervenere mod rygning samt at forske mere i de skadelige påvirkninger.

 

 

Risiko for levercirrose fordelt på rygestatus blandt kvinder

(p = 0,001 for trend)  

 

 

 

Risiko for levercirrose fordelt på rygestatus blandt mænd 

 

  

(p = 0,062 for trend)

 

Levercirrose er resultatet af leverens forsøg på at reparere en tidligere skade på leveren, ofte forårsaget af sygdom eller giftig påvirkning. Ved levercirrose dannes der arvæv i leveren, hvilket medfører nedsat leverfunktion. Nedsat leverfunktion har stor betydning, fordi leveren spiller en central rolle i omsætningen af mange stoffer i organismen. Nedsættes funktionen tilstrækkeligt, er tilstanden dødelig.

 

I resultaterne er der taget højde for en lang række faktorer, herunder alder, alkoholindtag, uddannelse og body mass index (BMI). Disse faktorer har derfor ingen indflydelse haft på resultaterne.

Af:

Marie K. Dam, bach.scient.san.publ. og Janne S. Tolstrup, forskningsleder, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Janne S. Tolstrup, forskningsleder, dr. med., jst@si-folkesundhed.dk, tel. 6550 7777

Kilde:

Dam MK, Flensborg-Madsen T, Eliasen M, Becker U, Tolstrup JS. Smoking and risk of liver cirrhosis: a population-based cohort study. Scand J Gastroenterol. 2013 May;48(5):585-91.

Østerbroundersøgelsen.

 
Redigeret: 26.02.14