Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  12, 2014

Rygning i forskellige aldersgrupper
 

Mange unge ryger lejlighedsvist

Hver fjerde person i alderen 16 til 24 år ryger enten dagligt eller af og til. Blandt 16-24-årige ryger 14 % hver dag, og yderligere 11 % ryger mindst en gang om ugen eller sjældnere end hver uge, kaldet lejlighedsvise rygere. Det viser de nye tal fra 2013 fra den nationale sundhedsprofil "Danskernes sundhed".

 

Blandt samtlige voksne dvs. alle fra 16 år og opefter angiver 17 %, at de ryger dagligt. Det er næsten 4 % færre end i sundhedsprofilen fra 2010. Faldet er næsten identisk for mænd og kvinder og der ses et fald for både smårygere og storrygere. I alt angiver 5,2 % af mændene og 4,1 % af kvinderne at være ikke dagligryger, men lejlighedsvise rygere. Andelen af lejlighedsvise rygere afhænger meget af alderen. Andelen, der ryger lejlighedsvist, falder med stigende alder og er kun 1,1 % blandt de ældste.

 

Modsat andelen af dagligrygere er andelen af lejlighedsvise rygere stort set den samme i 2013 som i 2010.

 

 

Dagligrygere og lejlighedsvise rygere i 2013 for personer på 16 år eller derover fordelt på aldersgrupper. I procent.

 

 

 

Tallene er fra databasen over den nye nationale sundhedsprofil "Danskernes sundhed", hvor over 150.000 borgere på 16 år eller derover i hele landet har svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har sammen med Sundhedsstyrelsen og landets regioner stået for undersøgelsen, der viser resultater på både kommunalt, regionalt og nationalt niveau. Således kan tal om rygning i de forskellige aldersgrupper også findes for de enkelte kommuner og regioner.

Af:

Knud Juel, professor, forskningsleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Kontakt: Knud Juel, professor, forskningsleder, kj@si-folkesundhed.dk, tel: 2477 7713

Kilde:

www.danskernessundhed.dk - database om danskernes sundhed i kommuner, regioner og i hele landet. I alt har 177.639 personer deltaget i undersøgelsen i 2010 og 162.283 personer i 2013. Databasen indeholder ca. 70 indikatorer.

 
Redigeret: 19.03.14