Uge  19, 2011

Parforhold og psyke
 

Ny undersøgelse viser sammenhæng mellem parforhold og angstlidelser

Personer, som er utilfredse med deres parforholds-situation, har en større risiko for at udvikle angstlidelser. Det betyder derimod ikke noget for risikoen, hvorvidt man er i et forhold eller ej – det er tilfredsheden med den situation man er i, der har betydning. Angstlidelser er her defineret som at have fået en diagnose med angst på enten en somatisk eller psykiatrisk afdeling på et hospital.

 

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet står bag undersøgelsen, som netop er publiceret i det internationale tidsskrift Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

 

Mænd, som i undersøgelsen er utilfredse med deres parforholds-situation har cirka 3 gange større risiko for at udvikle angstlidelser, end mænd, som er tilfredse. Selv når man i beregningerne tager højde for alder, indkomst og andre sygdomme, er risikoen stadig 3 gange større. For kvinder tegner sig samme tendens, men risikoen er mindre end for mænd. Kvinder, som er utilfredse med deres parforholds-situation, har 2 gange større risiko for at udvikle angstlidelser end kvinder, som er tilfredse.

 

 

Risiko for angstlidelser i forhold til tilfredshed med parforholds-situationen

 

Tallene bygger på en stor befolkningsundersøgelse, som i 14 år har fulgt 4500 danskere fra Rigshospitalets Mor-Barn Kohorte. Ingen af deltagerne havde haft angstlidelser inden de indgik i denne undersøgelse. Undersøgelsen har med uddybende beregninger forsøgt at tage højde for, at der kan være nogle personer, hvor angstlidelsen var tilstede inden de svarede at de var utilfreds med parforholds-situationen.

 

Selvvurderet livskvalitet var stærkt forbundet med ens tilfredshed med parforholds-situationen, og denne var også en vigtig faktor for udvikling af angstlidelser.

Af:

Forsker Trine Flensborg-Madsen, ph.d., cand.scient.san.publ., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Trine Flensborg-Madsen, mail: tfm@si-folkesundhed.dk telefon: 3532 6448

 

Kilde:

Flensborg-Madsen T, Schurmann Tolstrup J, Sørensen HJ, Lykke Mortensen E. Social and psychological predictors of onset of anxiety disorders: results from a large prospective cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2011 [Epub ahead of print].

 

Læs mere om SIF's forskning i mental sundhed.