Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  19, 2016

Socialt og psykisk sårbare gravide har lettere ved at håndtere stress efter fødslen, hvis de deltager på et lille fødsels- og forældreforberedelseshold
 

Fødsels- og forældreforberedelse i små hold dæmper stress hos sårbare gravide

At blive mor kan være en udfordring og en følelsesmæssig belastning især for kvinder, der i forvejen er socialt udsatte eller psykisk belastede.


Men nu tyder et nyt studie på, at socialt og psykisk sårbare gravide, der har deltaget på et lille fødsels- og forældreforberedelseshold, er mindre stressede efter fødslen end sårbare gravide, der ikke har fået samme undervisning.

 

Studiet er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed og Center for Interventionsforskning blandt en gruppe sårbare gravide, hvoraf en meget stor del ofte var stressede eller nervøse.


Kvinderne fik sammen med deres partner tilbud om at deltage på et lille fødsels- og forældreforberedelseshold, hvor de blandt andet lærte om kommunikation i parforholdet og fik redskaber til at håndtere forældrerollen og dagligdagen med en nyfødt.

 

Seks måneder efter fødslen var 46 procent af de sårbare gravide, der havde deltaget på holdet, næsten aldrig stressede. Til sammenligning gjaldt det kun 19 procent af de sårbare gravide, der ikke havde fået samme undervisning.

 

Små hold frem for auditorier


Samtidig peger studiet på, at der var en positiv effekt i forhold til forældresamarbejdet og efterfødselsreaktioner, såsom depressive symptomer.


"Studiet tyder på, at netop små hold med kun få deltagere kan forebygge stress. På de små hold får de kommende forældre en mere tryg ramme end på et stort hold eller i et forløb, der foregår i et auditorium med op til 200 deltagere. Små hold giver de gravide og deres partner mulighed for at stille spørgsmål og vende deres bekymringer, ligesom de får mulighed for at opbygge et socialt netværk med andre forældre," siger Vibeke Koushede, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Holdene, som de sårbare gravide og deres partnere deltog på, var sammensat af seks til otte par og bestod af mundtlige oplæg, praktiske øvelser, film og diskussioner.

 

Mere selvtillid


Fødsels- og forældreforberedelseshold generelt har over tid har meget haft forskelligt indhold, form og fokus, men der har ikke været tilstrækkelig dokumentation, hvad angår effekten for de nybagte familiers helbred og trivsel.

 

Formålet med studiet var netop at undersøge, hvilken type fødselsforberedelse gravide og deres partnere har mest gavn af i forhold til at styrke deres tro på egen formåen som forældre samt nedsætte risikoen for stress, depression og angst.


Tilbuddet var for alle gravide


Studiet foregik på Hvidovre Hospital, landets største fødested og er indtil videre det største studie af sin slags på verdensplan. Over 1.700 gravide samt deres partnere deltog.

 

På de små fødsels- og forældreforberedelseshold deltog sårbare gravide sammen med ikke-sårbare gravide.

 

"Netop det, at tilbuddet var for alle gravide og ikke kun henvendt til særligt sårbare kvinder, gjorde en forskel for deltagelsen. Det betød nemlig, at de udsatte ikke følte sig stigmatiserede, men havde mod på og lyst til at tilmelde sig holdene," siger Vibeke Koushede.

 

Studiet er støttet af Region Hovedstadens Regionsrådspulje vedrørende udsatte borgere. 

Af:

Seniorforsker Vibeke Koushede, tlf.: 65 50 78 65, e-mail: vibe@si-folkesundhed.dk, og ph.d.-stipendiat Carina Brixval, tlf.: 65507845, e-mail: cabr@si-folkesundhed.dk

 

Kilde:

Sårbare forældres brug og udbytte af Nyfødt – Forberedelse til fødsel og familie. Solveig Forberg Axelsen, Malene Kubstrup Nelausen, Carina Sjöberg Brixval, Pernille Due og Vibeke Koushede. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.

 
Redigeret: 11.05.16