Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  25, 2013

Midaldrende, rygning og hjertesygdom
 

Blodprop i hjertet blandt rygere i 40erne og 50erne skyldes overvejende rygning

Risikoen for at få en blodprop i hjertet, koronar hjertesygdom, er generelt lav blandt kvinder og mænd i 40- og 50-års-alderen. Men en stor undersøgelse, der netop er publiceret i American Journal of Public Health, konkluderer at 88 % af hjertesygdomstilfælde blandt 40-49-årige kvinder, der ryger, skyldtes deres rygning. Eller sagt på en anden måde, 88 % af de kvinder i undersøgelsen, som både røg og fik hjertesygdom, kunne sandsynligvis have undgået sygdommen, hvis de ikke havde røget. For mænd var andelen 79 % i samme aldersgruppe. Undersøgelsen, som Statens Institut for Folkesundhed står bag sammen med bl.a. Harvard Universitetet, tilbageviser myten om, at sygdom som konsekvens af rygning først viser sig sent i livet.

   

I undersøgelsen indgik 192.067 kvinder og 74.720 mænd. For kvindelige rygere mellem 40 og 49 år var risikoen for at få hjertesygdom 8,5 gange større end for kvinder i samme aldersgruppe, der aldrig havde røget. Derudover skyldtes 88% som sagt af hjertesygdomstilfælde, der opstod blandt disse kvinder, rygning.

 

For de 40-49-årige mænd i undersøgelsen der røg, var risikoen for at få hjertesygdom 4,7 gange større end for mænd i samme aldersgruppe, der aldrig havde røget. Blandt disse mænd kunne 79 % af hjertesygdomstilfældene som nævnt tilskrives rygning. Således kunne 79 % af 40-49 årige mænd, som røg og fik hjertesygdom, have undgået sygdommen, såfremt de ikke havde røget. Procenter for alle aldersgrupper er afbildet i figuren.

 

Hovedresultatet er, at blandt rygere der får hjertesygdom, skyldes en meget stor andel af tilfældene rygning. 

 

 

Andel af hjertesygdomstilfælde blandt kvinder og mænd, der ryger, som kan tilskrives rygning (i %)

 

Af:

Janne Tolstrup, forskningsleder, dr. med., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Janne Tolstrup, mail: jst@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7735

Kilde:

Tolstrup JS, Hvidtfeldt UA, Flachs EM, Spiegelman D, Heitmann BL, Bälter K, Goldbourt U, Hallmans G, Knekt P, Liu S, Pereira M, Stevens J, Virtamo J, Feskanich D. Smoking and Risk of Coronary Heart Disease in Younger, Middle-Aged, and Older Adults. Am J Public Health. 2013 Jun 13. [Epub ahead of print]

 
Redigeret: 19.06.13