Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  26, 2014

Årsberetning fra Dansk Hjerteregister
 

Hjerteoperationer er af høj kvalitet

De hjerteindgreb, der bliver foretaget på landets hjertecentre, er samlet set af høj og ensartet kvalitet. Og resultaterne fra centrene er også tilfredsstillende. 

 

Det konkluderer Dansk Hjerteregister i sin netop offentliggjorte årsberetning.

 

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der overvåger behandlingen af patienter med hjerteklapsygdom og forsnævring i kranspulsårerne. Begge lidelser vil føre til dårlig livskvalitet, sygelighed og død, hvis de ikke bliver behandlet med en operation. Et indgreb indebærer risiko for komplikationer.

 

En overvågning og evaluering af behandlingen er derfor påkrævet for at opbygge erfaringer og gøre indsatsen endnu bedre.

 

Kvaliteten af indgrebene bliver vurderet af Dansk Hjerteregister ud fra en række indikatorer, som er fastsat af hjertespecialister. Det er eksempelvis dødelighed, komplikationer, procedurer, og om centrene lever op til den fastsatte standard for røntgenstråledosis.

 

Og som det fremgår af årsberetningen for 2013, lever centrene stadig op til de fastsatte krav.

 

Lav og uensartet registrering

 

Dog er hospitalernes registreringer ved operationskomplikationer stadig lav og uensartet. Det vil sige, at der ses en meget lav og uensartet registrering af komplikationer eksempelvis i forbindelse med ballonudvidelse af kranspulsårerne.

 

Endvidere fremgår det af årsberetningen, at risikoen for død efter ballonudvidelse af kranspulsåren er lav og ligger indenfor den fastsatte kvalitetsstandard.

 

Dansk Hjerteregister har sekretariat på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Af:

Cengiz Özcan, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

Kontakt: Cengiz Özcan, mail: ceno@si-folkesundhed.dk, telefon 65 50 77 85 eller overlæge Poul Erik Mortensen, formand for Dansk Hjerteregister, mail: pem@dadlnet.dk, telefon 40 23 89 97.

Kilde:

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2013. Lene Mia von Kappelgaard, Kristina Thomassen, Cengiz Özcan, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København, 2014

 
Redigeret: 26.06.14