Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  36, 2007

Hjertesygdom i Grønland
 

Ny undersøgelse afliver myten om grønlændere og hjertesygdom

En ny undersøgelse tyder på at forekomsten af hjertesygdom er mindst lige så høj hos grønlændere som i vestlige befolkninger.

Det har længe været opfattet som en indiskutabel sandhed, at den traditionelle kost i de arktiske samfund forebygger hjerte-kar-sygdomme, og at det er forklaringen på, at blodpropper og hjertesygdomme er mindre udbredt i Arktis end i den vestlige verden. Det videnskabelige grundlag for denne påstand er imidlertid spinkelt, og en systematisk gennemgang af dødelighedsregistre har vist, at den samlede dødelighed af hjerte-kar-sygdom i Grønland er højere end i Danmark.

 

Der findes ikke en alment accepteret metode til at undersøge forekomsten af iskæmisk hjertesygdom (blodprop eller iltmangel i hjertet) i en befolkning. For at kunne sammenligne med andre befolkninger benyttes derfor ofte indirekte mål for sygdomsforekomsten. Som led i befolkningsundersøgelsen i Grønland B99 har vi hos 1316 grønlændere undersøgt følgende markører for hjertesygdom:

1. Selvoplyst angina pectoris (hjertekrampe) ifølge et standardiseret spørgeskema

2. Selvoplyst blodprop i hjertet

3. Forandringer i hjertekardiogrammet tydende på tidligere blodprop i hjertet

 

 

Andel med iskæmisk hjertesygdom fordelt på køn og alder blandt grønlændere i Grønland

(Andel i procent med 95% sikkerhedsintervaller) 

 

Blandt grønlandske mænd og kvinder oplyste 7.3 og 6.9 % at de havde angina pectoris eller tidligere blodprop. Den samlede forekomst af iskæmisk hjertesygdom (1+2+3) var 10.8 % hos grønlandske mænd og 10.2 % hos kvinder. Fordelingen på aldersgrupper fremgår af figuren.

Overraskende var forekomsten af iskæmisk hjertesygdom højest i bygdeområder sammenlignet med byområder. Høj forekomst af iskæmisk hjertesygdom var relateret til højt blodtryk, tilstedeværende diabetes, højt fedtindhold i blodet, lavt fysisk aktivitetsniveau og lav uddannelse. Vi fandt ingen sammenhæng mellem iskæmisk hjertesygdom og kost.

 

Sammenligning med tilsvarende europæiske og amerikanske undersøgelser viser, at grønlandske kvinder har højere forekomst af iskæmisk hjertesygdom mens forekomsten hos grønlandske mænd er på samme niveau som i disse vestlige befolkninger. Af de tre delkomponenter var især forandringer i hjertekardiogrammet hyppigere forekommende hos grønlændere. Undersøgelsen tyder altså på, at grønlændere får iskæmisk hjertesygdom i samme omfang som vestlige befolkninger, og den kan ikke bekræfte tidligere tiders formodning om at den grønlandske befolkning er beskyttet mod hjertesygdom gennem den traditionelle grønlandske kost.  

Af:

Marit Eika Jørgensen, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

Kontaktperson: Marit Eika Jørgensen, mej@si-folkesundhed.dk Telefon: 4443 6174 eller 2332 4406.

Kilde:

Jørgensen ME, Bjerregaard P, Kjærgaard JJ, Borch-Johnsen K. High prevalence of markers of coronary heart disease among Greenland Inuit. Atherosclerosis. 2007 Feb 14. LINK

 
Redigeret: 07.09.07