Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  37, 2015

Skilsmissebørn og børn, der kun bor hos den ene forælder, er oftere overvægtige end børn, der bor med begge forældre
 

Børn har større risiko for at blive overvægtige, hvis forældrene ikke bor sammen

Børn, der ikke bor sammen med begge forældre ved skolestart, har større risiko for overvægt end børn, der bor med begge forældre.


Det fremgår af en ny undersøgelse fra Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed. Her har forskere undersøgt, om børns trivsel og sundhed hænger sammen med, om børnene bor med begge forældre, på skift mellem forældrene eller hos en af forældrene.


Undersøgelsen bygger på data fra over 6.000 børn, der begyndte i 0. klasse i 2013.


Konklusionen er, at blandt de børn, der bor hos den ene forælder, er hver femte overvægtig.


Blandt de børn, der bor på skift mellem forældrene, er 15 procent overvægtige, mens tallet er 12 procent blandt de børn, der bor med begge forældre.

 

I undersøgelsen er overvægt defineret ud fra børnenes vægt i forhold til deres højde. Overvægtige børn er her de børn, der ligger over 90 procent percentilen for børn i 6-årsalderen.

 

Hver femte bor ikke sammen med begge forældre


Ved skolestart er det næsten hvert femte barn, der ikke bor sammen med begge forældre.


Omkring hver tiende barn - eller 10,8 procent af børnene - bor på skift hos deres mor og far, mens 8,5 procent bor hos den ene forælder.

 

Børn i kernefamilier trives bedre


Undersøgelsen viser endvidere, at børn, som bor sammen med begge forældre, i flere henseender har bedre sundhed og trivsel end børn, hvis forældre ikke bor sammen.


Børn, der ikke bor sammen med begge forældre ved skolestart, har blandt andet større risiko for at have vanskeligheder i forholdet til jævnaldrende, ligesom der er større risiko for, at sundhedsplejersken har noteret en bemærkning om problemer med forældre-barn relationen.

 


Figur 1: Andelen af overvægtige børn opdelt på familietype (vægt i forhold til højde over 90 procent percentilen)

 

Af:

Projektleder Anette Johansen og professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
 
Kontakt: Projektleder Anette Johansen, e-mail: ajo@si-folkesundhed.dk, telefon 65 50 78 85 eller formanden for Databasen Børns Sundhed, ledende sundhedsplejerske Lene Møller, Rødovre Kommune, telefon 36 37 74 47 / 20 97 74 11 e-mail: soclvm@rk.dk

Kilde:

Familiens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014. Af Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, juli 2015. 

 
Redigeret: 09.09.15