Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  38, 2013

Elever undgår toiletter
 

Børn undgår toiletbesøg på grund af ulækre skoletoiletter

Mange skoletoiletter er i stykker, de lugter, og der mangler ofte både sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder, hvilket betyder, at en stor gruppe børn holder sig dagen igennem for at undgå toiletbesøg.

 

Det konstaterer forskningsprojektet Hi Five, som har foretaget en undersøgelse blandt 8443 elever i 0.-8. klasse på 43 skoler. Eleverne har svaret på spørgsmål om deres opfattelse og brug af skoletoiletterne. Det er især de yngste elever i folkeskolen, der har oplevet, at toiletterne på skolen er ulækre. Knap halvdelen, 49 %, af drengene og 40 % af pigerne i 0.-4. klasse angiver, at skoletoiletterne ofte eller altid har været ulækre den seneste uge, mens det gælder for henholdsvis 39 % af drengene og 35 % af pigerne i 5.-8. klasse. Det er altså betragtelige andele af eleverne, der oplever, at skoletoiletterne er ulækre, og drengetoiletterne synes særligt ramt.

 

De dårlige toiletforhold betyder, at nogle børn bevidst undgår at spise og drikke i løbet af skoledagen for at undgå eller udskyde toiletbesøg. Eleverne i undersøgelsen er også blevet spurgt, om de benytter toiletterne, og hertil angiver knap hver tiende dreng og 6 % af pigerne i 0.-4. klasse, at de ikke benytter skolens toiletter. Det er særligt de ældste elever, der går og holder sig, idet omkring en femtedel af både drengene og pigerne i 5.-8. klasse oplyser, at de ikke går på toilettet på skolen.

 

Figuren viser, forekomsten af elever der ikke går på toilettet på skolen opdelt på køn og henholdsvis 0.-4. klasses elever og 5.-8. klasses-elever.

 

 

Andel af elever der ikke går på toilettet på skolen, i procent

 

 

Det kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for børnene, når de holder sig hele dagen. På kort sigt kan det medføre mavesmerter, hovedpine, ubehag, og koncentrationsbesvær, og på længere sigt øger det risikoen for funktionsforstyrrelser i urinblæren og tarm. Hvis eleverne bevidst undgår at bruge skoletoiletterne, reduceres sandsynligheden desuden for, at de vasker hænder i løbet af en skoledag, og risikoen for spredning af smitsomme sygdomme øges. Der er således mange gode grunde til at give børnene et sundt og naturligt forhold til at gå på toilettet.

Af:

Camilla Thørring Bonnesen, videnskabelig assistent og Anette Johansen, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Anette Johansen, projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, ajo@si-folkesundhed.dk, telefon: 6550 7885 eller 2440 9909

Kilde:

Hi Five er et projekt i Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og er finansieret af TrygFonden. Undersøgelsen omfatter 8443 elever fra 0.-8. klasse på 43 tilfældigt udvalgte skoler i 20 kommuner i Danmark. Data er indsamlet i 2012. Læs mere om projekt Hi Five.

 
Redigeret: 18.09.13