Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  40, 2007

Alkohol og ulykker
 

Alkohol er medskyldig i mange ulykkesdødsfald

Mange dødsfald i Danmark er relateret til alkohol. De alkoholrelaterede dødsfald kan optræde på grund af sygdomme og som akutte dødsfald ved ulykker eller selvmord.

I de seneste år har 7,6 % af alle dødsfald blandt mænd været relateret til alkohol, svarende til 2.161 dødsfald årligt. Blandt kvinderne er andelen 2,9 % svarende til 851 om året. I aldersgruppen 35-54 år er næsten hvert tredje dødsfald blandt mænd alkoholrelateret. Blandt kvinder er det omkring 17 %.

 

Uden alkoholrelaterede dødsfald ville middellevetiden for mænd være et år og fire måneder længere, og kvindernes ville være 6-7 måneder længere.

 

Alkohol spiller ind på forskellige årsager til dødsfald. Der er især mange selvmord og ulykker, hvor alkohol i relativ høj grad har været medvirkende årsag til dødsfaldet – uden at være hovedårsagen.

 

Hvert år indtræffer ca. 1.400 dødsfald ved faldulykker og i 5 % af tilfældene svarende til 70 dødsfald om året er alkohol involveret. Der er langt færre ulykkesdødsfald som følge af drukning, kvælning, ild og kulde, men i 20-25 % af disse dødsfald har alkohol været involveret. I de 140 forgiftningsdødsfald, som sker hvert år, er alkohol involveret i 40 dødsfald svarende til næsten hver tredje. I 15 % af selvmordene er alkohol involveret og i hvert tredje af de dødsfald, hvor det er usikkert om det er en ulykke eller selvmord er alkohol involveret.

 

Ulykkes- og selvmordsdødsfald*), hvor alkohol er involveret. Andel (%) hvor alkohol har medvirket til dødsfaldet

 

Ugens tal uge 40 figur over alkoholrelaterede dødsfald

 

 

*) Dødsfald relateret til alkohol er her defineret ud fra de angivne dødsårsager på dødsattesten. Beregningerne er foretaget som gennemsnit for perioden 1997-2001. I disse fem år er der ikke nogen særlige udsving i antallet af alkoholrelaterede dødsfald.

 

De anførte skøn undervurderer formentlig alkohols betydning ved dødsulykker i Danmark. F.eks. fremgår alkohol kun af dødsattesten som en medvirkende årsag ved en mindre del af de færdselsulykker, hvor alkohol er involveret.  

Af:

Knud Juel, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontaktperson: Knud Juel, seniorforsker. kj@si-folkesundhed.dk, tlf.: 3920 7777

Kilde:

Dødsårsagsregisteret og Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006 - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

 
Redigeret: 03.10.07