Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  41, 2015

Flere pædagogmedhjælpere spiser frugt dagligt og færre er stressede i forhold til andre med samme uddannelsesniveau
 

Pædagogmedhjælpere spiser sundere og er mindre stressede end resten af befolkningen

Støj, tunge løft og bøjede eller forvredne arbejdsstillinger. Det er ofte hverdagen for pædagogmedhjælpere i en vuggestue eller børnehave.


Men der er også en anden og mere positiv side af jobbet som medhjælper i en institution.

 

En ny undersøgelse viser, at pædagogmedhjælpere både spiser sundere og er mindre stressede end den øvrige danske befolkning med samme uddannelsesniveau.

 

Undersøgelsen er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for fagforbundet Fag og Arbejde (FOA). Den bygger på svar fra omkring 2.000 pædagogmedhjælpere.


Spiser mere frugt


Af undersøgelsen fremgår det, at 50 procent flere pædagogmedhjælpere spiser frugt dagligt sammenlignet med den generelle danske befolkning med samme uddannelsesniveau. Og ser man generelt på kost, er der halvt så mange pædagogmedhjælpere, der har usunde vaner, set i forhold til andre med samme uddannelsesniveau.

 

Mindre stressede


Hvad angår arbejdsmiljøet, går det også godt i vuggestuen og børnehaven. Pædagogmedhjælpere har et bedre mentalt helbred og er mindre stressede.

 

Der er eksempelvis tre gange så mange med samme uddannelsesniveau, der har et højt stressniveau, sammenlignet med pædagogmedhjælperne.


Samtidig ser det ud til, at pædagogmedhjælperne oplever at have mere indflydelse på deres arbejdsopgaver end den øvrige befolkning.

 

Undersøgelsen viser, at fire gange så mange danskere med samme uddannelsesniveau synes, at de ikke har indflydelse på deres arbejdsopgaver i forhold til pædagogmedhjælperne.


"Tidligere undersøgelser af alle FOA-medlemmers helbredstilstand viser, at der er en tendens til, at FOA-medlemmerne lever mere usundt. Der er blandt andet en højere forekomst af rygning og overvægt, ligesom de har et mere fysisk belastende arbejde end andre erhvervsaktive danskere. Derfor har det overrasket, at der er en gruppe, der skiller sig ud og ovenikøbet så positivt," siger Anne Vinggaard Christensen, en af forskerne bag undersøgelsen.

 

 

Figur. FOA-medlemmer i den Pædagogiske Sektor sammenlignet med øvrige danske kvinder med samme uddannelsesniveau i 2013. Odds ratio er større end 1, hvis forekomsten er højest blandt FOA-medlemmerne, og mindre end 1, hvis forekomsten er lavest blandt FOA-medlemmerne. Tallene er baseret på svar fra godt 2.000 kvinder i den Pædagogiske Sektor. For få mænd har deltaget i undersøgelsen, til at de figurerer i resultaterne. 


 

 

 

Af:

Videnskabelig assistent Anne Vinggaard Christensen, tlf.: 65 50 76 00, mail: avch@sdu.dk

Kilde:

Christensen AV, Davidsen M, Jensen HAR, Juel K. Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer 2013 og udviklingen siden 2010. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.

 
Redigeret: 07.10.15