Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  43, 2012

Reaktioner på rygestop
 

Krop og humør påvirkes når tobakken kvittes

Næsten 90 % af deltagerne i rygestopprojektet Fri Start oplevede fysiske eller mentale reaktioner i forbindelse med et forsøg på at holde op med at ryge. Næsten halvdelen har oplevet humørsvingninger, mens omkring en tredjedel melder om nervøsitet eller uro og øget appetit. Koncentrationsbesvær forekom hos 23,8 %, mens lidt færre oplevede hoste og hovedpine. I gennemsnit har hver deltager oplevet to af de i figuren viste reaktioner.

 

Deltagerne i projektet har fået stillet spørgsmålet: Har du i forbindelse med dit rygestop/rygestopforsøg oplevet en eller flere af følgende reaktioner? Blandt 777 personer, der angav at have forsøgt rygestop tre måneder efter de meldte sig til projekt Fri Start.

 

 

Andel rygere der har oplevet reaktioner i forbindelse med rygestop. I procent

 

 

 

 

Reaktionerne er karakteristiske for personer, der forsøger rygestop. De skyldes blandt andet den påvirkning, nikotin har på vores nervesystem. Rent kemisk ligner nikotin stoffet acetylcholin, der er et af de vigtigste signalstoffer i nervesystemet. Nikotin kan derfor binde sig til nervecellernes receptorer for acetylcholin. Når receptorerne bliver blokeret af nikotin reagerer kroppen ved at danne flere af disse receptorer. Kroppen indstiller sig på den måde på, at der skal være et vist niveau af nikotin for, at vores nervesystem fungerer normalt.

 

Når tobakken lægges på hylden ”afsløres” det, hvordan nervesystemet har tilpasset sig tilstedeværelsen af nikotin. Alle bliver ikke påvirket ens. Om man rammes af koncentrationsbesvær eller øget appetit bestemmes blandt andet af gener og den enkeltes mentale tilstand i øvrigt. Den ubehagelige hoste skyldes, at luftvejene irriteres af små fimrehår, der begynder at gro frem.

 

Reaktionerne indtræder typisk i timerne efter den sidste cigaret, og er mest intense den første uge efter et rygestop. De fleste følelsesmæssige reaktioner aftager indenfor tre til fire uger, mens øget appetit kan opleves i flere måneder. Mange eksrygere oplever, at den stærke trang til at ryge kan vende kortvarigt tilbage mange år efter et rygestop.

 

I alt var 777 rygere med i projekt Fri Start, hvor de forsøgte at blive røgfri med hjælp fra STOPlinien og Dit Digitale Stopprogram (ddsp.dk).

Af:

Lise Skov-Ettrup, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Per Kim Nielsen, projektchef, Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt:

Lise Skov-Ettrup, ph.d.-studerende, lse@si-folkesundhed.dk, tel. 65 50 77 37
Per Kim Nielsen, projektchef, Kræftens Bekæmpelse, pn@cancer.dk, tel. 35 25 75 41

Kilde:

Projekt Fri Start. Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Kræftens Bekæmpelse.

Watkins SS, Koob GF, Markou A. Neural mechanisms underlying nicotine addiction: acute positive reinforcement and withdrawal. Nicotine Tob Res 2000; 2(1):19-37.

Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ 2004; 328(7434):277-279.

 
Redigeret: 25.10.12