Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2012

Vold i nære relationer
 

Omfanget og karakteren af partnervold afdækkes i ny rapport

Blandt 16-74-årige kvinder angiver 1,4 %, at de inden for et år har været udsat for fysisk vold fra partneren. Det svarer til omkring 26.000. Omkring halvdelen af kvinderne har været udsat for vold en enkelt gang i løbet af det seneste år. Over halvdelen af kvinder, som udsættes for fysisk vold af partneren, bliver f.eks. rusket, revet elle slået med flad hånd, hvilket defineres som mildere fysisk vold.

 

Omkring 10.000 har været udsat for grovere vold gentagne gange, dvs. spark, knytnæveslag, kast med genstande, brug af våben og kvælertag. Ca. 1.800, (1 promille), kontakter årligt en skadestue pga. voldsudsættelse i bolig. Men kun 450 kvinder politianmeldte i 2010 voldsudsættelse fra samboende mand, svarende til 0,3 pr. 1000 kvinder i alderen 16-74 år.

 

Resultaterne er fra rapporten ”Vold i nære relationer” om omfanget, karakteren, udviklingen og indsatserne mod vold, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU har udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

 

SIF spurgte i 2010 et repræsentativt udsnit af kvinder, om de er udsat for fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Foruden selvrapporterede data fra spørgeskemaundersøgelser indgår registerdata for at belyse de mange forskellige aspekter af volden.  

 

Figuren viser et skøn over det samlede antal kvinder udsat for partnervold i 2010, og viser forholdet mellem ’mørketallet’, dvs. kvinder der hverken kontakter politi, skadestuer eller kvindekrisecentre, i forhold til antallet af voldsudsatte kvinder, som har kontakt med politi, skadestuer og/eller krisecentre.

 

Antal kvinder som har været udsat for partnervold i 2010 jf.spørgeskemaundersøgelse, SUSY, politianmeldelser, sygehuskontakt og krisecentre

 

  

 

 

Siden år 2000 er der gjort en aktiv indsats for at bekæmpe partnervold mod kvinder i Danmark. Indsatsen har omfattet særlige tilbud til voldsramte kvinder, kompetenceudvikling inden for relevante professioner, særlige programmer for voldsudøvende mænd og ikke mindst offentlige kampagner. Budskabet har været og er, at vold i nære relationer ikke kan tolereres og at partnervold ikke er et privat og tabubelagt problem.

Af:

Karin Helweg-Larsen, seniorforsker, speciallæge, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Kontakt: Karin Helweg-Larsen, khl@si-folkesundhed.dk, telefon 6550 7769

Kilde:

Vold i nære relationer - omfanget, karakteren og udviklingen samt indsatsen mod partnervold blandt kvinder og mænd - 2010, Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Rapporten

 
Redigeret: 08.03.17