Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  45, 2015

Markant flere unge hashrygere på den danske side af Øresund end på den svenske side
 

Flere danskere end svenskere ryger hash

Der er stor forskel på unge danskeres og svenskeres hashforbrug.

 

På den danske side af Øresund har tyve procent af de 18-34-årige røget hash inden for det seneste år. På den svenske side er det otte procent.

 

Tallene fremgår af en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og er lavet i samarbejde med Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet i Region Skåne.

I rapporten belyser og sammenligner forskerne sundhedstilstanden i Øresundsregionen, heriblandt hashforbruget.


Hænger sammen med alkoholkultur 


At der er så markant forskel kan ifølge en af forskerne bag undersøgelsen blandt andet forklares med de to landes alkohol- og ruskultur.

 

”Danske unge drikker mere end svenske unge, og det er blandt dem, der ofte drikker sig fulde, at man typisk finder dem, der også eksperimenterer med hash og andre illegale stoffer. Den danske alkoholkultur kan derfor på denne måde være med til at prædisponere de unge til at ryge hash,” siger Ola Ekholm, seniorrådgiver ved Statens Institut for Folkesundhed, og tilføjer:  

 

”Herudover handler det om, hvor tilgængeligt hash er, og om hvorvidt de unge opfatter hash som noget smart eller som noget sundhedsskadeligt og farligt”.

 

Hashrygning er blevet mere udbredt

 

Undersøgelsen viser også, at hashrygning er blevet mere udbredt siden år 2000 både på den danske og den svenske side. 

 

På Sjælland (der dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland) er andelen, der har røget hash inden for den seneste år, steget med tre procentpoint. Det gælder både mænd og kvinder i alderen 18-34 år.

 

I Skåne er andelen af hashrygere steget endnu mere. Blandt mænd i alderen 18-34 år er andelen, der har røget hash inden for det seneste år, steget med seks procentpoint. Blandt skånske kvinder er andelen steget med fire procentpoint.

 

På både Sjælland og i Skåne er der flere mænd end kvinder, der ryger hash.

 

Andel blandt 18-34-årige, der har brugt hash inden for det seneste år. 2000, 2012/2013. Procent 
  

 

 

 

Af:

Seniorrådgiver Ola Ekholm, tlf.: 65 50 77 72, e-mail: oek@si-folkesundhed.dk, og videnskabelig assistent Heidi Amalie Rosendahl Jensen, tlf.: 65 50 77 92, e-mail: harj@si-folkesundhed.dk

 

Kilde:

Fridh M, Jensen HAR, Lindström M, Grahn M, Ekholm O, Rosvall M, Modén B. Folkhälsorapport 2015 Skåne och Själland – En jämförelse av vuxnas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Øresundhed. Malmø: Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne; København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

 

 
Redigeret: 04.11.15