Uge  50, 2006

Kost-Rygning-Alkohol-Motion
 

Store helbredsmæssige konsekvenser relateret til KRAM-faktorerne

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) går snart i gang med at gennemføre det såkaldte KRAM-projekt. Det er en af de hidtil mest omfattende undersøgelser af danskernes sundhed og kommer til at foregå i 12 kommuner i 2007 og 2008. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Resultater fra projektet skal bl.a. indgå i en sundhedsprofil, som kommunerne kan anvende som udgangspunkt for planlægning af såvel fremtidig sundhedspolitik som sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

 

I tabellen neden for vises nogle af de nyeste tal for helbredsmæssige konsekvenser relateret til de fire KRAM-faktorer. Effekten af uhensigtsmæssig kost belyses ved tre emner, som alle er relateret til uhensigtsmæssig kost. Det drejer sig om indtagelse af for lidt frugt og grønt, for stort indtag af mættet fedt samt overvægt og fedme. Overvægt og fedme går lidt på tværs af de fire KRAM-faktorer, idet overvægt og fedme sandsynligvis også er relateret til mangel på motion.

 

Der vises tal for dødsfald, tab i middellevetid og hospitalsindlæggelser.

 

Som det ses af tabellen, er der et betragteligt antal for tidlige dødsfald relateret til de fire KRAM-faktorer. Rygning forårsager ca. 14.000 for tidlige dødsfald om året for mænd og kvinder, mangel på fysisk aktivitet er årsag til 4.300 for tidlige dødsfald, og lægger man de forskellige emner inden for kost sammen, er tallet 5.600 for tidlige dødsfald om året for mænd og kvinder.

 

Omsættes disse dødsfald til tab i danskernes middellevetid ses det, at uhensigtsmæssig kost bidrager med et tab på 3-8 måneder. For rygning er tabet mindst tre år for både mænd og kvinder. Middellevetiden i Danmark er blandt de laveste i den vestlige verden og resultaterne viser, at det er fornuftigt at kigge på KRAM-faktorerne, hvis middellevetiden i Danmark skal på niveau med de lande, vi normalt sammenligner os med.

 

Der kan være overlap mellem faktorerne og det betyder, at tallene for dødsfald, tab i middellevetid og indlæggelser ikke kan lægges sammen.

 

Tabeltekst: Helbredsmæssige konsekvenser relateret til KRAM-faktorer. Årligt gennemsnit

 

 

Af:

Seniorforsker Knud Juel, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kontaktperson til Ugens tal: Knud Juel, kj@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kontaktperson til KRAM-projektet: Tine Curtis, tc@si-folkesundhed.dk, 3920 7777

Kilde:

Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2006, 344 sider - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.