Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  31, 2003

Brystkræft og lungekræft
 

Dødsfald af brystkræft og lungekræft hos kvinder gennem 50 år: 1950-1999

I perioden 1995-1999 var kræft hvert år årsag til ca. 7500 dødsfald blandt danske kvinder. De to største enkeltårsager var lungekræft og brystkræft med hver godt 18% af kræftdødsfaldene.

 

I 1999 var der 1350 brystkræftdødsfald men mere end 1400 lungekræftdødsfald blandt danske kvinder og altså flere dødsfald af lungekræft end af brystkræft.

 

Der har i årtier været en betydelig forøgelse af antallet af nye brystkræfttilfælde, men da overlevelsen samtidig er blevet forbedret, ser man i de sidste 50 år en stagnerende/svagt stigende dødelighed af brystkræft blandt danske kvinder. For lungekræft har der i den samme periode været tale om en næsten epidemiagtig stigning (se figuren).

 

I starten af 1950erne var den aldersstandardiserede dødelighed af brystkræft blandt danske kvinder seks gange så høj som dødeligheden af lungekræft. I slutningen af 1990erne havde lungekræft overhalet brystkræft og var blevet kræftformen med den højeste dødelighed.

 

Mens der for brystkræft er en lang række faktorer, der har sammenhæng med forekomsten og dødeligheden, er rygning den væsentligste enkeltfaktor bag lungekræft. Danske kvinders hidtidige rygevaner gør, at der vil gå mange år før et reduceret cigaretforbrug kan ses i dødsårsagsstatistikkerne. Det må derfor forventes, at der i en årrække fremover vil forekomme flere dødsfald af lungekræft end af brystkræft blandt danske kvinder.

   

Af:

Knud Juel

Kilde:

Dødsårsagsregisteret

 
Redigeret: 19.12.16