Presseservice
Om hjemmesiden
Kontakt os
Medarbejdere
English
 

Uge  02, 2004

Slankekur
 

Hvem går på slankekur - og hvordan?

En fedmeepidemi har ramt Europa! Det er budskabet i en leder i det første nummer af Ugeskrift for Læger i 2004. Danmark er også ramt. Lidt over 34% af alle kvinder og knap 50% af alle mænd i Danmark er overvægtige eller fede. Fedme er arveligt, men fedmeepidemien antages at skyldes ændrede miljøfaktorer, først og fremmest for fed og for megen kost samt for lidt fysisk aktivitet. En stor andel af befolkningen er eller har været på slankekure og opnår i en periode et vægttab. Men som lederen i Ugeskriftet fremhæver, bevares vægttabet kun så længe den sunde livsstil opretholdes, dvs. nedsat forbrug af fed mad og sukkerholdige læskedrikke og fortsat fysisk aktivitet.

 

I 2003 blev der i tre regioner i Danmark lanceret et slankeprogram, Slank-Igen. Det er baseret på oplysning om sunde kostvaner formidlet generelt til befolkningen gennem regionalt TV, direkte til den enkelte gennem Internettet og personligt til den enkelte bruger af programmet gennem e-mail-kontakt. Statens Institut for Folkesundhed vurderer for tiden effekten af denne metode til forebyggelse af overvægt og har i denne forbindelse via telefoninterviews indhentet viden om brugen af slankekure i befolkningen i Hovedstadsområdet og i to amter i Vestjylland.

 

Hver tyvende af alle voksne i de vestjyske regioner og lidt færre i Hovedstadsområdet var aktuelt på en særlig slankekur, hyppigst kure baseret på fedtfattig kost og pulvertilskud. Andelen var dobbelt så stor blandt kvinder end blandt mænd og højest blandt 45-66-årige kvinder, hvor knap hver tiende aktuelt var på slankekur. Hver femte kvinde havde inden for de sidste to år været på slankekur, ca. tre gange flere kvinder end mænd, og blandt normalvægtige kvinder havde knap hver sjette været på slankekur.

 

Figuren viser, hvor stor en andel af normalvægtige kvinder og mænd, der aktuelt fulgte en slankekur, og demonstrerer de betydelige kønsforskelle og den relativt hyppige brug af slankekure blandt normalvægtige.

Der er flest kvinder blandt de personer, der har tilmeldt sig slankeprogrammet, Slank-Igen. Det er overvejende yngre kvinder, og knap 3/4 af kvinderne under 24 år har inden for de seneste to år været på slankekur, hyppigst i form af fedtfattig kost eller anden diæt, mod 2/3 af kvinder over 45 år. Blandt mænd, der deltog i slankekuren, har lidt under halvdelen tidligere været på slankekur.

 

Der er relativt små uddannelsesmæssige forskelle i hyppigheden af at have været på slankekur tidligere, dog var andelen lavere (57%) blandt højere uddannede end blandt personer med kun kort skoleuddannelse (69%). Hver fjerde har fulgt en kur enten hos vægtvogtere, under vejledning af diætist eller under lægekontrol. De øvrige har forsøgt andre slankekure. Men kun hver sjette opnåede, at det ønskede vægttab holdt sig i en længere periode.

 

Af:

Karin Helweg-Larsen

Kilde:

Statens Institut for Folkesundhed

 
Redigeret: 07.10.04